|

Alustamateriaalin pintatyypit, pinnan esikäsittely ja esikäsittelyn laadunvarmistus

Suojattavat pintatyypit Esikäsiteltävät teräspinnat voivat olla pinnoittamattomia, metallipinnoitteisia, konepajapohjalla maalattuja tai aikaisemmin maalattuina käytössä olleita. Pinnan epäpuhtaudet Pinnoilla esiintyviä epäpuhtauksia ovat rasvat ja öljyt, vesiliukoiset epäpuhtaudet kuten suolat, ruoste sekä…

Laatu, ympäristö ja turvallisuusjärjestelmät

Laadunhallintajärjestelmä Laadunhallintajärjestelmä ohjaa organisaatiota toimimaan järjestelmällisesti siten, että saavutetaan määritelty palveluiden ja tuotteiden laatu. Laadunhallintajärjestelmä muodostuu organisaatiorakenteesta, toimintaprosesseista, menettelytavoista ja resursseista. Laadunhallintajärjestelmä tehostaa asiakasvaatimusten täyttämistä ja organisaation tehokkuuden parantamista. Laadun…

|

Raesuihkupuhdistus

Raesuihkupuhdistus on tärkein korroosionestomaalauksen esikäsittelymenetelmä, se on myös tehokkain menetelmä valssihilseen ja ruosteen poistamiseen. Suihkupuhdistamisella, jota merkitään lyhenteellä ”Sa”, tarkoitetaan mekaanista pinnanpuhdistusta, jossa epäpuhtaudet irrotetaan raesuihkulla. Raesuihkupuhdistuksessa raesuihku iskeytyy käsiteltävään…

|

Mekaaniset esikäsittelyt

Mekaanisessa esikäsittelyssä teräs- ja valurautapinnat puhdistetaan ruosteesta, valssihilseestä, vanhoista maalikerroksista ja muista esipuhdistuksen jälkeen pinnalle jääneistä kiinteistä epäpuhtauksista joko käsityökaluilla, koneellisesti, suihkupuhdistuksella tai vesipuhdistuksella. Korroosionestomaalauksen onnistuminen riippuu teräspinnan tilasta juuri…