|

Maalin komponenttien sekoitus

Monet pintakäsittelymenetelmät vaativat eri komponenttien mittaamista ja sekoittamista oikeaan seossuhteeseen. Mitä asioita pintakäsittelijän tulee ottaa huomioon maalia sekoittaessa ja mitattaessa?

Mistä oikeat seossuhteet löytyvät?
Ennen työn aloittamista tutustutaan käyttötekniseen tiedotteeseen. Käyttötekninen tiedote kertoo oikeat seossuhteet. Tässä esimerkkinä ote Teknodur 0050 Polyuretaanimaalin käyttöteknisestä tiedotteesta:

Kuvassa ympäröitynä seossuhde, tilavuuden mukaan.

Muoviosalla tarkoitetaan maalia. Mittaustapa on tilavuuden mukaan, joten 9 osaa maalia suhteessa 1 osaa kovettajaa. Teknos merkitsee maalin/muoviosan Comp A:ksi ja kovettajan Comp B:ksi. Tutustu myös kovettajan käyttötekniseen tiedotteeeseen ennen työn aloittamista.

Mittaa komponentit tarkasti puhtaaseen maaliastiaan mittatikkua apuna käyttäen. Sekoita ensin muoviosa pohjia myöden esim. paineilmatoimisella sekoittimella.(5 min) jonka jälkeen aseta mittatikku maaliastiaan ja kaada muoviosa sinne ensin. Tämän jälkeen lisää tarvittava määrä kovettajaa ja sekoita muoviosa ja kovettaja kunnolla.

Jos maaliseosta tulee ohentaa, ohenna vasta valmista maaliseosta, älä koskaan kaada suoraan ohennetta kovettajan päälle!!

Lisää aiheesta