| |

HOKS ja työelämä

Opettajan työnkuvaan liittyy oman alan ammattitaitovaatimusten arvioiminen ja opiskelijan osaamisen arviointi niiden perusteella.

Opetushenkilöstö voi pitää yllä osaamistaan mm. maahantuojien täydennyskoulutuksilla.

Oppilaitosten opettajista ja ohjaajista koostuvat tiimit ovat erilaisissa kehitysvaiheissa ja tilanteet vaihtelevat ala-, paikkakunta- ja oppilaitoskohtaisesti.

Alustuksena tämän sivun materiaaliin: Tarkoituksena on, että näitä kysymyksiä voidaan käyttää tiimien pohdinnan herättäjänä. Kysymyksiin löytynee useita eri vastauksia ja useita erilaisia näkemyksiä.

Mitä osaamista opettajalta vaaditaan oman alan ammattitaitovaatimusten arviointiin?

Miten määritellään perustutkintotaso?

Miten opettajan tulee osata soveltaa oman alan opetussuunitelmaa?

Kuka arvioi opiskelijan edistymistä työelämässä tapahtuvan oppimisen suhteen?

Onko opettajan tarpeen osallistua opiskelijan näyttöön työelämässä? Perustelut?

Miten koulun järjestelmät taipuvat työelämälähtöisen opettamisen järjestämiseen?

Miksi?

Lisää aiheesta