| |

Opiskelijan oppimispäiväkirja

(Digitaalisen) oppimispäiväkirjan merkitys oppimisen tukena I

Mitä asioita tulee ottaa huomioon digitaalista oppimispäiväkirjaa tai -portfoliota valittaessa?

Mitä tässä yhteydessä tarkoitetaan käsitteellä oppimispäiväkirja?

  • Oppimispäiväkirja tai portfolio, joka tukee opiskelijan oppimista.
  • Oppijan oma ”vihko”, joka voi olla julkinen tai salasanan takana
  • Digitaalisuus ei ole itseisarvo, oppimispäiväkirja voi olla missä tahansa formaatissa, jota opiskelija kykenee käyttämään
  • Opiskelija tarvitsee ohjausta myös oppimispäiväkirjaan tehtäviin merkintöihin, varsinkin alkuvaiheessa

Saavutettavuus
Monesti hienot järjestelmät vaativat ensin järjestelmän käytön opettelun. Olen tutustunut moninaisiin digitaalisiin oppimisympäristöihin, toisissa on sisäänrakennettu oppimispäiväkirja. Harmillisen usein opiskelijan näkökulma on unohtunut ja järjestelmän peruskäyttäminenkin saattaa vaatia liian paljon aikaa kirjautumisineen ja omine käyttöliittymineen. Oppmispäiväkirjan tulee olla sellainen, että opiskelija osaa ja voi käyttää sitä missä ja milloin vain.

mitä opiskelijan oma mobiiliaite mahdollistaa?

Huomioita sovellusta valittaessa:

  • Käytettävyys ja soveltuvuus
  • BYOD – Opiskelijan oma mobiililaite on hyvä alusta, sillä omaa laitetta lähes jokainen opiskelija osaa käyttää
  • Hinta/maksuttomuus
  • Opiskelijan tulee ”omistaa” oma oppimispäiväkirjansa(opiskelijan itse tuottama sisältö tulee olla hänen käytettävissään opiskelun päätyttyäkin.)

Lisää aiheesta