|

Kiltakoulut-kehittäjämerkki

Kiltakoulut-toimintamalli on vakiintunut viimeisten viiden vuoden aikana yhdeksi tavaksi järjestää opiskelijalähtöistä oppimista. Kehittäjämerkin tarve tuli eteen, kun Kiltakoulut-kehittäjäverkosto laajeni yli oppilaitosrajojen koko maahan.

Kehittäjävaakuna

Kiltakoulut-kehittäjän tulee olla aktiivinen ja innovatiivinen henkilö, joka on toiminnallaan mahdollistanut tai kehittänyt Kiltakoulut-toimintamallin mukaista opetusta.

Kehittäjämerkkejä on alunperin myönnetty oppilaitosten kehittäjäopettajille sekä koulujen johtohenkilöille, jotka ovat mahdollistaneet omalla toiminnallaan kehittämisen. 2019 kehittäjämerkkejä päätettiin myöntää myös työelämän toimijoille, jotka ovat oppilaitosten kanssa yhteistyössä kehittäneet koulutusta.

Kiltakoulut-kehittäjämerkki

Lisää aiheesta