| |

HOKS työelämässä

Henkilökohtaistamisen tarve ja yksilöllinen opinpolku työelämässä oppimisessa. Huomioita opettajan työn helpottamiseksi.

Henkilökohtaistaminen aloitetaan työelämässä tutustumalla yrityksen työtehtäviin. Huomio kiinnittyy työturvallisuuteen ja yrityksen toimintamalleihin.

Opiskelijan lähtötasoa arvioidaan suhteessa yrityksessä toteutettaviin tehtäviin. Opettajan yksi tärkeä tehtävä on tuntea oman alansa tutkinnon perusteet sillä tasolla, että hän kykenee arvioimaan tarvittavan lisäkoulutuksen tarpeen sekä mahdollisesti tarvittavien lähipäivien määrän tai TJK-jakson pituuden.

Aikaisemmin hankitun osaamisen tunnustaminen tulee ottaa huomioon opiskelijan henkilökohtaista opinpolkua suunniteltaessa.

Kuvassa brasilialaisia opettajia pedagogisessa jatkokoulutuksessa Pintakillassa. Heille opetetaan käytännön työtehtävien ohessa henkilökohtaistamista.
  • Yrityskäynnillä tulee selvittää, miten paljon yrityksen henkilökunnalla on aikaa opettajalle sillä hetkellä.
  • Käytännössä opettajan varustukseen tulee kuulua sähköiset työvälineet, joiden avulla HOKS päivitetään.
  • Kannattaa tutustua etukäteen opiskelijan HOKS:n ja tarvittaessa esitäyttää sitä niiltä osin kuin se on mahdollista.
  • Jokaisesta käynnistä kannattaa tehdä merkintä HOKS:n sekä kirjata ylös sovitut asiat.
  • Muista aina lukea ääneen opiskelijalle kirjaamasi asiat, sekä kysyä, onko hän samaa mieltä.

”Henkilökohtaistaminen on opiskelijan, koulutuksen järjestäjän ja työpaikan toimijoiden yhteistyötä.”(OPH, 16.1.2020)

Miten omassa oppilaitoksessasi on HOKS-toiminta linjattu? Tunnetko oman alasi opetussuunnitelman sillä tasolla, että voit arvioida oman alasi tutkinnon osien toteutumista eri työpaikoilla?

Lisää aiheesta