| | |

Yritysesittely Yllin Talli, Vaasa

Yllin Talli on yksi Suomen arvostetuimmista maalaamoista ja osa Halmesmäki konsernia. Yllin Talli työllistää noin 50 henkilöä ja on yksi talousalueen suurimmista teollisuusmaalaamoista.

Yllin Talli hakee uusia pintakäsittelijöitä, katso linkki!

Hannu Halmesmäki aloitti lähes 40 vuotta sitten pintakäsittelyalan yrittämisen. Hannu kertoo että aluksi asiakkaille riitti perusmaalaus, tuotteeseen piti saada maalit pintaan, mutta nykyisin vaaditaan enemmän standardien mukaista toimintaa. Noin 10 vuotta sitten Yllin Tallissa ryhdyttiin kehittämään yrityksen toimintaa määrätietoisesti laadun ja standardien vaatimusten mukaiseksi.

Kuvassa Hannu Halmesmäki ensimmäisen kurssin valmistuneiden kanssa. Pintakillan mestaritakki puuttuu kahdelta mestarilta.

Laadun merkityksen kasvaessa toimitilat, työturvallisuus, valaistus ja maalattavien kohteiden käsiteltävyys tulee miettiä uudelleen, pyrkiä parantamaan toimintaa joka osa-alueella. Näin toimien luodaan paremmat edellytykset laadun parantamiseen.

Yllin Talli toimii Vaasan Vaskiluodossa, uusissa toimitiloissa. Toimitilat ovat innovatiiviset ja tilojen muunneltavuus eri tuotteille on silmiinpistävän hyvin hoidettu. Alihankintamaalaamoissa työkohteet voivat vaihdella hyvinkin suurista kohteista pienempiin kappaleisiin. Yhteistä kaikille työtehtäville on korkean laadun vaatimus, josta Yllin Talli on kuuluisa maanlaajuisesti.

Yllin Tallin maalaamo- ja suihkupuhdistustiloja. Maalaamotilat ovat huomattavan siistit ja muunneltavat.

Hannu Halmesmäki kertoo yrityksen sijoittaneen työntekijöidensä osaamiseen viime vuosina. Yrityksessä järjestettiin tutkintotavoitteinen täydennyskoulutus jo työssä osaamisensa näyttäneille, parin vuoden koulutusrupeaman lopputuloksena oli 6 uuden pintakäsittelymestarin ja 4 teollisen pintakäsittelijän ammattitutkintolaisen valmistuminen. Koulutus toteutettiin kokonaan työpaikalla Ammattiopisto Tavastian Pintakillan toimesta. Mallissa yritys auditoidaan ensin, minkä jälkeen koulutus räätälöidään yrityksen tarpeisiin sopivaksi.

Yllin Tallin työpaikkaohjaaja, pintakäsittelymestari Tommi Mikkilä ohjaa opiskelijoita (kuvassa keskellä)

Hannun näkökulmasta pintakäsittelyn laatuvaatimusten kiristyessä myös pintakäsittelijöiden osaamisen tulee vastata uusia vaativampia pintakäsittelytarpeita. Asiakkaiden vaatimustaso lisääntyy koko ajan laadun merkityksen kasvaessa. Yllin Talli on suurten kansainvälisten toimijoiden hovimaalaamo, joka pystyy toimittamaan korkeinta CX-laatuluokkaa. Yllin Tallin yksi erityisosaamisala on terminen ruiskutus, eli ruiskusinkkaus, joka täyttää öljy- ja kaasuteollisuuden korkeimmat laatuvaatimukset.

Pintakilta

Teollisen pintakäsittelyn koulutusta on tarjolla koko maassa rajoitetusti, joten hämeenlinnalainen Ammattiopisto Tavastian Pintakilta lähti kehittämään pintakäsittelykoulutusta yritysten tarpeiden ja työelämän vaatimusten mukaiseksi.

Pintakilta tuotemerkki luotiin ensin tarkoittamaan mestari-oppipoikamalliin, digitaalisiin välineisiin ja vertaisoppimiseen perustuvaa opetusmallia. 2010-luvun alussa Hämeenlinnassa yhdistettiin aikuisten ja nuorten koulutus saman opetustiimin vastuulle ja teollisen pintakäsittelyn mestarikoulutukset aloitettiin nuorisoasteen rinnalla.

Ensimmäiset yritysten sisällä toteutetut koulutukset aloitettiin lähes yhtäaikaisesti ABB Helsingin ja Ponsse Oyj:n Iisalmen toimipisteissä. Koulutustoimintaa kehitettiin heti alusta alkaen yritysten kanssa yhteistyössä. Vaasan seudulla olemme toimineet 2018 loppuvuodesta lähtien.  

Yllin Talli oli heti alusta lähtien mukana koulutusyhteistyössä, muita yhteistyökumppaneitamme Vaasan seudulla ovat ABB, Vamia ja Adecco. Yllin Tallin ensimmäinen koulutusryhmä valmistui vuoden vaihteessa 2021 – 2022, jolloin 6 uutta pintakäsittelymestaria ja 4 teollisen pintakäsittelyn ammattitutkintolaista saivat tutkintonsa valmiiksi omalla työpaikallaan järjestetyssä koulutuksessa.

Yrityksen kanssa yhteistyössä järjestetyssä koulutuksessa on selkeitä etuja niin yrityksen, opiskelijan kuin kouluttajienkin suhteen. Vuorovaikutus yrityksen kanssa koulutuksen kestäessä auttaa kouluttajia kohdistamaan koulutuksen sisältöjä suoraan yritystä hyödyntävään suuntaan sekä samalla kouluttajat saavat arvokasta työelämälähtöistä osaamista yrityksestä. Opiskelija oppii ammatin suoraan omalla työpaikallaan, jolloin osaamisen sovittaminen työelämän osaamisvaatimuksiin on helpompaa. Kokemustemme perusteella ammattiopetus tulee tulevaisuudessa toteutumaan yhä useammin yritysten sisällä.

Valmistuneiden pintakäsittelymestareiden mestaritakki. Vaasalaiset pintakäsittelymestarit saivat paikkakuntansa takkiin… Pyrimme luomaan ammattiylpeyttä ja alan näkyvyyttä myös näin.

Adecco

Henkilöstövuokrausyrityksen rooli uusien työntekijöiden palkkaamiseksi on erittäin tärkeä. Koulutuksen onnistuminen vaatii motivoituneet oppijat. Adecco tekee etukäteisvalinnat ja tämän jälkeen yritys voi valita soveltuvat työntekijät. Yllin Talliin valitut uudet työntekijät ovat erittäin motivoituneita myös oppimaan uuden ammatin.

Rekrytointi- ja oppisopimuskoulutus

Nyt toteutettava koulutus päätettiin tehdä aluksi kahdessa erässä, jolloin opetusta voidaan paremmin henkilökohtaistaa. Harjoitustyöt tehdään Yllin Tallin omissa tiloissa autenttisessa työympäristössä samoin työvälinein ja materiaalein kuin varsinainen tuotantotyökin. Koulutuksen ensimmäiset kaksi viikkoa ovat ns. tehokoulutusta alalle, eli mahdollisimman paljon tekemistä joka päivä teorian ja työn harjoittelun vaihdellessa. Suurena apuna on Yllin Tallin oma työpaikkaohjaaja, pintakäsittelymestari Tommi Mikkilä. Hän pitää huolen, että kaikki työtavat ja -menetelmät ovat koulutuksen kuluessa samat kuin yrityksessäkin. Työpaikkaohjaajan rooli koulutuksen osana on tärkeä, uuden työntekijän perehdyttäminen ja tutustuminen yrityksen tapoihin on helpompaa, kun työpaikkaohjaaja on valmiiksi tuttu siirryttäessä tuotantotyöhön koulutusjakson jälkeen.

 Tutkintotavoitteinen koulutus jatkuu kunkin opiskelijan kohdalla siten, että järjestämme noin kuukauden välein yrityksessä lähipäivät. Kun tutkintoon vaadittava osaaminen ja tietotaito on saavutettu, opiskelija hakeutuu näyttöön. Kun kaikki tutkintoon vaadittavat näytöt on suoritettu hyväksytysti, opiskelija valmistuu tutkintoon.

Lisää aiheesta

Vastaa

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *