| |

Työturvallisuus

Pintakäsittelyalla yksi ammatin perusteista on työturvallisuus. Pintakäsittelijät toimivat usein olosuhteissa, joissa vaaditaan henkilökohtaisilta suojaimilta paljon.

Suojaimet tulee valita tilan ja materiaalien mukaan. Kuvassa pintakäsittelijän perusvarustus: Turvajalkineet, hengityssuojain/silmäsuojain, hanskat ja haalarit. Kuvasta puuttuvat kuulosuojaimet. Kuvassa menossa polyurean testimaalaus RTV Oy:n järjestämässä tilaisuudessa.

Haalarin tulee olla riittävän väljä, sen materiaalin tulee olla hengittävä ja helposti puhdistettava. Haalarit tulee pukea päälle ennen työskentelyn aloittamista ja vetoketju pitää olla suljettuna ylös asti. Ruiskutettaessa on hyvä suojata hiukset hupulla, sekä hiusten mahdollisen maalaantumisen estämiseksi että maalattavan kohteen suojelemiseksi irtohiuksilta. Nykyisin käytetään yleisesti erikseen ruiskutushaalareita, jotka ovat antistaattista materiaalia.

Kuvassa lasikuituisen auton korin korjauslaminointia.. Hengityssuojaimen tulee olla kunkin käytettävän materiaalin mukaan valittu.

Hengityssuojaimen suodattimien valinnassa tulee ottaa huomioon kaikkien tilassa käytettävien materiaalien vaatimukset. Tässä linkki Työterveyslaitoksen materiaaliin aiheesta.(linkitetty 201.1.2020)

3M hengityssuojainten valintaopas

Gestis-tietokanta, josta selviää suodatintyypit eri kemikaaleille.(Enlanninkielinen)


Turvajalkineet ovat tärkeä osa pintakäsittelijän varusteita. Niiden tulee olla antistaattiset ja sopia hyvin käyttäjänsä jalkoihin. Lisää Jalkineiden ominaisuuksista työterveylaitoksen sivuilla. .(linkitetty 201.1.2020)

Kuulonsuojaimet (linkitetty 201.1.2020)

Lisää aiheesta