|

Työtilojen siisteys

Työtilojen siisteys on tärkeä osa työturvallisuutta ja viihtyvyyttä. Pintakäsittelyalalla työtilojen siisteys vaikuttaa myös maalaustyön laatuun.

Työympäristön siivoaminen on tärkeää:

  • Työturvallisuuden kannalta:
    • Erityisesti terveydelle haitallisen pölyn poistosta tulee huolehtia niin, että sitä nousee mahdollisimman vähän hengitysilmaan. Pöytäpinnat, lattiat, työvaatteet… jne. tulee säännöllisesti puhdistaa.
    • Lattioilta siivotaan esim. kompastumis- tai liukastumisvaaraa aiheuttava lika, pöly ja roskat pois.
  • Työn laadun kannalta:
    • Ilmassa leijaileva pöly ja pinnoilta/työvälineistä tarttuva rasva aiheuttavat ongelmia maalattavilla pinnoilla.
    • Huonosti puhdistetuilla työvälineillä, kuten maaliruiskuilla ja kittilastoilla, on vaikeampi tehdä laadukasta työnjälkeä.
Dust in paint coat
Roskia maalipinnassa.
Kuva: https://www.mig-welding.co.uk/paint-faults.htm

Siisti ja hyvin järjestelty työympäristö helpottaa ja nopeuttaa työskentelyä. Hyvä järjestys tarkoittaa sitä, että työvälineillä, laitteilla, materiaaleilla ja jätteillä on omat tarkoituksenmukaiset paikat. Välineet ja materiaalit myös palautetaan käytön jälkeen omille paikoilleen.

Tavaroiden etsimiseen ei kulu turhaa aikaa, kun tavarat palautuvat niille määritellyille paikoille.
Kuvat: http://hiohiohio-saikku.blogspot.com/2015/01/joululoma-loppuuu.html

Jätteet lajitellaan, käsitellään ja hävitetään asianmukaisesti niin, ettei niitä kerry tarpeettomia määriä työskentelytiloihin. Työtiloissa ei varastoida liikaa/turhaa materiaalia.

Siistissä ja hyvin järjestellyssä työympäristössä ei ole liikaa tavaraa.
Kuvat: http://hiohiohio-saikku.blogspot.com/2014/12/vastuualueiden-kehittelya.html

Työvälineet, -tarvikkeet ja -laitteet tulee pitää puhtaina ja käyttökuntoisina niin, ettei esim. likaisuus haittaa tai estä työn tekemistä. Rikki olevat välineet ja laitteet korjataan tai hävitetään.

Maaliruisku on huomattavasti helpompi puhdistaa kun maali on vielä juoksevassa muodossa.

Kulkuväylien tulee olla vapaat niin, että kulkeminen on turvallista ja esteetöntä. Esineistä, roskista, sähköjohdoista, öljystä, vedestä tms. ei saa aiheutua kompastumis- tai liukastumisvaaraa.

Työnkannalta oleellisten hyllyjen ja laitteiden edustojen tulee olla vapaat tavaroista mm. työskentelyn sujuvuuden ja työturvallisuuden vuoksi. Poistumisteiden, sammutusvälineiden ja sähkökeskusten tulee olla vapaat tavaroista mm. paloturvallisuussyistä.

Hyllyjen ja laitteiden edustojen tulee olla vapaat niin, että työskentely on mahdollista ja sujuvaa.
Kuvat: http://hiohiohio-saikku.blogspot.com/2014/12/audi-pohjissa-uusi-jauhemaalaustila-ja.html
Työtilojen siisteyttä voidaan havainnoida esimerkiksi erilaisten lomakkeiden avulla.
Kuva: http://hiohiohio-saikku.blogspot.com/2014/10/tts-siisteyden-ja-tyoturvallisuuden.html

Lähteet:

Työympäristö. Työsuojelu.fi https://www.tyosuojelu.fi/tyoolot/tyoymparisto

Siisteys, järjestys ja turvallisuus. Työturvallisuuskeskus. https://ttk.fi/tyoturvallisuus_ja_tyosuojelu/toimialakohtaista_tietoa/asiantuntija-_ja_toimistotyo/siisteys_jarjestys_ja_turvallisuus

http://hiohiohio-saikku.blogspot.com/

Lisää aiheesta