|

Työn sujuvoittaminen pintakäsittelyalalla

Tämä artikkeli on tarkoitettu alustukseksi työn sujuvoittamiseksi sekä maalaamon kustannusrakenteen pohdintaan. Artikkelin viittaukset ja lähdelinkit ovat artikkelin lopussa.

Tilankäyttöä remontin yhteydessä…

Monen maalaamon tai pintakäsittelytilan ongelmat johtuvat tilan vääränlaisesta käytöstä, joka näyttäytyy tilan puutteena. Monesti päivittäin tarvittavia työkaluja joudutaan etsimään. Käyttötekniset tiedotteet ja käyttöturvatiedotteet ovat hukassa tai pintakäsittelijän saavuttamattomissa.

Järjestelemällä käytettävissä oleva tila uudelleen sekä määrittelemällä useimmin tarvittavat työkalut saataville tilan käyttö helpottuu ja työkalujen etsimiseen käytettävä aika vähenee. Aluksi pitää määritellä, mitkä työkalut ja mm. varaosat ovat sellaisia, joita tarvitaan eniten. Onko tiloissa vääränlaisia, tarpeettomia esineitä ja materiaaleja?

Mistä tunnistat työpaikan epäjärjestelmällisyyden?

  • Tilat ovat ahtaat ja joudut siirtelemään työn edetessä tavaroita turhaan
  • Varastossa on paljon tavaraa, jota et tarvitse edes viikoittain
  • Tuotteiden läpimenoaika on suunniteltua huomattavasti pidempi
  • Koet, että sinulla on kiire koko ajan, mutta se johtuu siitä, että teet paljon sellaisia tehtäviä, jotka eivät varsinaisesti kuulu työsi suorittamiseen.

Mitä 5S tarkoittaa?

  • 5S on japanilainen viisiportainen työympäristön organisointimenetelmä.
  • 5S on työkalu, jolla voidaan organisoida työpiste toimivaksi
  • 5S ohjaa poistamaan tarpeettomat tavarat työpisteestä ja ohjaa työpisteen järjestyksen ja siisteyden kehittämistä.
Piirroksessa on kuvattu esim. maalaamon toimien tehostamista.

5S tarkoituksena on kehittää työpaikalle tai työpisteeseen sujuvampi toimintamalli, jota noudatetaan kokoaikaisesti. Sen tavoitteena on saada työntekijä kehittämään päivittäistä toimintaansa sujuvammaksi.

5S-ajattelun ydin on, että kaikki ylimääräiset tai tarpeettomat koneet, laitteet ja materiaalit poistetaan maalaamosta.(ne asiat, joiden ei tarvitse olla maalaamossa päivittäisen työn suorittamiseksi.)

Harvemmin tarvittavat koneet, laitteet ja materiaalit järjestellään esimerkiksi hieman kauemmas maalaamotiloista tai määritellään niille oma paikkansa.

Työpiste puhdistetaan ja järjestellään, tämän jälkeen työpisteen työntekijät sitoutetaan noudattamaan luotua toimintamallia. Tämä nopeuttaa tehtävien suorittamista ja helpottaa pitkällä aikajänteellä myös työntekijöiden työtaakkaa.

http://www.sixsigma.fi/fi/artikkelit/viiden-aessaen-kehitystyoekalu/(Linkitetty 29.9.2019)

Lisää aiheesta