| |

Pintakäsittelyjärjestelmät ja sopivan järjestelmän valinta 1

Mikä on pintakäsittelyjärjestelmä tai maalausjärjestelmä?

”Maalausjärjestelmä muodostuu maalattavasta alustasta, alustan esikäsittelystä ja alustan suojaukseen käytettyjen maalien muodostamasta maalikalvosta. Maalausjärjestelmään saattaa kuulua vain yksi maali, jota maalataan
yhteen tai useampaan kertaan, kunnes saadaan riittävän paksu maalikalvo. Maalausjärjestelmään kuuluu tavallisesti kuitenkin useampia maaleja, joilla on toisiaan täydentäviä tehtäviä. Käyttöjärjestyksen mukaan maaleja
nimitetään pohja-, väli- ja pintamaaliksi.”(Lainaus Teknos, Korroosionestomaalauksen käsikirja, sivu 29)

Tämän kontin maalausjärjestelmä koostuu maalattavasta alustasta, eli teräs, joka on suihkupuhdistettu SA 2½ luokkaan. Tämän jälkeen korroosioneston varmistamiseksi epoksimaali pohjamaaliksi ja kulutuskestävyyden ja UV-suojan saamiseksi polyuretaanimaali pintamaaliksi. Tässä kohteessa ei käytetty ns. välimaalia.
Ennen pintakäsittelytöiden aloittamista pitää selvittää vähintäänkin seuraavat asiat, jotka vaikuttavat myös pintakäsittelyjärjestelmän valintaan:

1. Käytettävissä olevat menetelmät ja laitteet
2. Maalauskustannukset
3. maalauksen antama korroosionestokyky
4. maalauksen ulkonäkötekijät
5. maalausolosuhteet
6. työsuojelu- ja ympäristötekijät

Eri tekijöiden vaikutus menetelmän valintaan on tapauskohtainen, esim. tuotemaalauksessa ulkonäöllä on suuri merkitys, kun taas korroosionestomaalauksessa ulkonäöllä ei ole keskeistä merkitystä.

Harvoin yhdistyy sekä ulkonäkö että kestävyys.. Tukkirekkoja maalatessa näyttelykuntoon niiden erikoismaalauksille ja muulle pintakäsittelylle piti antaa sekä rasituskestävyys- että korroosiokestävyystakuu.

Kaasuputken maalauksen tulee olla erityisen korroosionkestävä, kun taas kertakäyttöesineen maalauksen tärkein tekijä on edullinen hinta.

Maalauksen kestävyysluokat:

Lähteet:

(OPH:n verkkoaineisto, 2010. Linkitetty 29.4.2020)

Teknos, Korroosionestomaalauksen käsikirja, 2013. Linkitetty 29.4.2020)

Lisää aiheesta