|

Pintakäsittelyalan EAT, kehitystehtävä

Tämän artikkelin tavoitteena on selventää kehitystehtävän tekemistä ja sen aihepiirin valintaa.

Kehitystehtävän aihe

  • Kehitystehtäväksi kannattaa valita sellainen kohde, joka hyödyntää jo olemassa olevaa toimintaa tai tehtävä, joka tutkii kehityskohteita yrityksessä
  • Aiheeksi kannattaa valita työtehtävä tai – suunnitelma, joka on joka tapauksessa tehtävä jollain aikavälillä.
  • Kehitystehtävä kannattaa osittaa sopiviksi osatehtäviksi.

Kehitystehtävään käytettävä aika

  • Kehitystehtävän tekeminen vaatii riittävästi aikaa, jotta kehittäminen on tehokasta asiaa palvelevaa.
  • Kehitystehtävää tulee tehdä viikoittain, esimerkiksi siten, että kehitystehtävän tekoon käytetään tunti aikaa joka viikko.
  • Kehitystehtävän tulee siis olla sellainen, että sen tekeminen voidaan lukea työajaksi ainakin osittain.

Kehitystehtävän tavoite

  • Tavoite on saada käytännössä toimiva edistysaskel joko työn helpottamiseksi tai esimerkikis laadun kehittämiseksi.
  • Kehitystehtävä kannattaa rajata sopivan kokoiseksi, että se on realistista toteuttaa ja kehittää aikataulussa.
  • Kehitystehtävä on samalla malli toiminnasta, jota voi tarvittaessa monistaa ja jatkaa edelleen.

Miten pääset alkuun?

Hae tutkinnon perusteista pakolliset tutkinnon osat sekä ne valinnaiset tutkinnon osat, jotka olet valinnut osaksi tutkintoasi.

Avaa pakollisten tutkinnon osien linkit
Käsittele arviointiperusteiden hyväksytyn suorituksen kriteerit-pallukoiden vaatimukset kukin erikseen, ja pohdi, miten voit ko. kohdan näyttää joko käytännön näytössä tai osana kehittämistehtävääsi.
Tutustu ammattitaidon osoittamistavat-osioon, joka on kunkin tutkinnon osan arviointikriteerien lopussa. Tässä tutkinnon osassa on selkeästi sanottu, mitä työtehtäviä hyväksytään näytöksi. Pidä huoli, että kehitystehtäväsi sisältää ko. asiat joko liitteinä tai ne ovat suoraan osana kehitystehtävää.

Lisää aiheesta