|

Pintakäsittelijän ammattietiikka I

Tämä materiaali on siirretty lähes sellaisenaan Pintakillan vanhoilta sivustoilta. Materiaaliin on lisätty kuvat ja tekstiä editoitu.

Pitkäjänteisyys
Hyvä pintakäsittelijä pystyy suorittamaan tylsän, työläänkin tehtävän loppuun asti tehokkaasti ja ripeästi.

Keskittyminen
Pintakäsittelijän tulee hallita ajatuksensa ja itsensä, jotta hän pystyy keskittymään tekemäänsä työhön täysipainoisesti, jolloin työn suorittaminen helpottuu.

Huolellisuus
Pintakäsittelijän on osattava suunnitella ja toteuttaa työtehtävänsä vaadittavan laadun saavuttamiseksi.

Tarkkuus
Pintakäsittelijän tulee suoriutua myös tarkkuutta vaativista tehtävistä. Erityisesti auto- ja erikoismaalauksissa osa tehtävistä vaatii tarkkaavaisuutta.

Päättäväisyys
Aloitettu työ viedään valmiiksi, vaikka vaikeuksienkin kautta. Pintakäsittelijä on yleensä yrityksessä se henkilö, jonka työn laatu näkyy ensimmäisenä asiakkaan silmissä.

Työn tekemisen etiikkaa

Esitämme muutamia väittämiä ja kysymyksiä alla. Pohdi näitä ajatuksia eri näkökulmista.

  • Minkä vuoksi teen töitä?
  • Mitä hyötyä työn tekemisestä on?
  • Mitä järkeä on tehdä töitä kun tekemättäkin selviää?
  • Työn tekemisen pitää olla merkittävää?
  • Palkka ei ole tärkein/on tärkein asia työssä?
  • Kannattaa tehdä mahdollisimman vähän töissä.
  • Ei kannata pitää taukoja

Lisää aiheesta