|

Paineilmalaitteet ja paineilman laatu 1

Tämän artikkelin tarkoituksena on tutustua paineilman laadun ja laitteistojen alkeisiin. Syventävää tietoa tulee myöhemmin erillisten artikkeleiden muodossa sivustollemme. Artikkeli on koostettu Hannu Waltzerin ja Jari Välkkysen toimesta, lähteistä mainittakoon OPH:n verkkomateriaalit, Isto Jokinen ja Ykkösväri Oy:n materiaalit.

Maalaamon paineilmalaitteisto

 • Kompressori
 • Paineilmaputkisto
 • Paineilmaletkut ja -liittimet
 • Ilman suodattimet – vesi ja öljy
 • Paineilmatyökalut

Kompressori

“ Yleisimmät kompressorityypit ovat mäntä- ja ruuvikompressori. Myös kalvo- ja lamellikompressoreja on olemassa, mutta niitä käytetään harvoin maalaamoissa.

 Mäntäkompressorin ominaisuuksia ovat:

 – tehokkuus ja korkea paine 

– eritehoisia kompressoreja on saatavana 

– suuri koko ja korkea melutaso

– vaatii hyvän öljynerotuksen. 

 Ruuvikompressorin ominaisuuksia ovat: 

– tehokkuus laitteen kokoon nähden 

– melutaso on kohtuullinen 

– pienitehoisia kompressoreja ei ole saatavana. 

– melko kallis investointi. 

 Aikaisemmin mäntäkompressorit olivat yleisempiä. Nykyään suositaan enemmän ruuvikompressoreja.”(Lainaus 7.5.2020 Opetushallituksen materiaalit, laatija Isto Jokinen, http://www03.edu.fi/oppimateriaalit/metallituotemaalaus/osa1.pdf)

Paineilmaputkisto

Yleensä terästä tai alumiinia oleva putkiverkosto, joka siirtää paineilmaa kompressorilta maalaamon eri laitteille. Monesti paineilmaverkostoa suunnittellessa tulee ottaa huomioon tilan paineilmapisteiden tarve ja pyrkiä tuomaan paineilma mahdollisimman lähelle työpistettä.

Ilman ja veden suodattimet

Paineilman tulee olla kuivaa ja puhdasta. Paineilman puhtaus voidaan varmistaa oikeanlaisilla suodattimilla. Monesti suodattimissa on “parasta ennen”-aika merkittynä suodattimeen, jolloin suodatinpatruuna tulee vaihtaa.

Paineilmaletkut ja -liittimet

Paineilmaletkuina kannattaa käyttää tarkoitukseen valmistettuja vahvennettuja letkuja. Maksimi käyttöpaine on usein merkittynä letkuun. Liittimet tulee olla samanlaisia kaikissa maalaamon työpisteissä ja työkaluissa.

Paineilmatyökalut
Maalaamon paineilmatyökaluihin kuuluvat mm. Seuraavat:

 • maaliruiskut
 • epäkeskohiomakoneet(näitä on myös sähköisinä yleisesti käytössä)
 • tasohiomakoneet(erityisesti puun maalauksessa)
 • Pienet porakoneet ja kiillotuskoneet
 • Kulmahiomakoneet
 • ruuvinvääntimet(myös näitä on nykyään akku- ja sähkökäyttöisinä yleisemmin)
 • Puhalluspistooli

Paineilman laatu

Paineilman laatu määritystä varten  on kehitetty laatustandardi Iso 8573-1.Paineilman laatustandardi ISO 8573-1:2010 määrittelee paineenalaisen ilman hyväksyttävät

jäännöspitoisuudet pölyn, veden ja öljyn suhteen. Laatuluokkia on 9 + X luokka.

Paineilmalla on hengitykseen oma standardi EN 12021 standardi määrittelee hengitysilmaksi käytettävän paineilman

happi-, hiilidioksidi-, hiilimonoksidi- ja öljypitoisuudet sekä kastepisteen.

Eri laatuluokkien asettamiin puhtausasteisiin pääsemiseksi on käytettävä oikeanlaisia erottimia, kuivaimia sekä suodattimia.

https://www.sarlin.com/ty%C3%B6kalupakki/paineilmatietoutta/iso-8573-1-paineilman-laatustandardi/

Paineilmassa olevat epäpuhtaudet ja niiden poistaminen

Yleisimpiä ongelmia epäpuhtauksien suhteen on kosteus ja kompressorista tuleva öljy.Näistä ongelmista päästään kohtalaisen hyvin eroon erillisellä veden-ja öljyn erottimella.Myös  lisälaitteena usein käytetään kuivainta joka poistaa öljyn ja kosteuden tehokkaasti paineilmasta.

Vedenerotus paineilmasta on tärkeää, koska jos vettä on paineilmassa, niin arvokkaat          työkalut saattavat vaurioitua.

Epäpuhtauksien esiintyminen maalipinnassa

Epäpuhtaudet esim.kosteus näkyy maalipinnassa ns.kraateria jolloin kosteus on syrjäyttänyt maalin ja näin estää kalvon muodostumisen,maalin irtoaminen maalatusta pinnasta esim.ajoneuvoissa lakkapinnan irtoaminen väri massasta joka saattaa tulla esiin vasta muutaman kuukauden kuluessa,eli kosteus on hankala vihollinen maalaamossa.

Öljy käyttäytyy maalipinnassa suurinpiirtein samoin tavoin mutta näkyy välittömästi kraatereina ja täten havaittavissa todella nopeasti.

Suodattimet

Vedenerotin

Veden erotus paineilmasta on tärkeää, koska jos vettä on paineilmassa, niin arvokkaat paineilmatyökalut saattavat vaurioitua. Aiheuttaa myös maalattavaan kappaleeeseen erinlaisia ongelmia.Vedenerotin ei kuitenkaan ota lähellekään kaikkea vettä pois ilmasta sellaisenaan,jos halutaan kuivaa puhdasta ilmaa on myö käytettävä erillistä kuivainta.

Öljynerotin

Öljynerotussuodattimia käytetään, kun tehdään öljynerotus paineilmasta. Paineilma öljynerotin antaa erittäin puhdasta ja öljytöntä paineilmaa. Niitä käytetään myös aktiivihiilisuodattimien esisuodattimina(raitisilmasuodatin)

Raitisilmamaskille tarkoitettu erillinen suodatin 

Hengitysilmassa olevilla kaasuilla ja hiukkasmaisilla epäpuhtauksilla on korkeina pitoisuuksina monia haittavaikutuksia terveyteen.

Standardien mukaan, hengitysilman on oltava hajutonta ja mautonta. Ilma saa sisältää hiilimonoksidia (CO) enintään 30 ppm ja hiilidioksidia (CO2) enintään 800 ppm. Happipitoisuuden tulee olla 20-21 tilavuusprosenttia.

Öljypitoisuuden pitää olla niin pieni, ettei ilma haise öljylle (hajukynnys n. 0,3 mg/m3). Paineilmahengityslaitteissa on käytettävä kuivaa ilmaa, jonka kastepiste on riittävän alhainen jäätymisen estämiseksi.

Millään kompressorilla tuotettu paineilma ei ole sellaisenaan riittävän puhdasta hengitysilmaksi. Paineilmaverkostosta irtoaa monia epäpuhtauksia paineilmaan. Tämän johdosta hengitysilmaksi käytettävä paineilma on puhdistettava tarkoitukseen soveltuvalla laitteistolla.

-Yleisemmin käytetään näiden yhdistelmä suodatinta jossa kaikki kolme suodatinta on liitetty toisiinsa.Näitä on monen mallisia ja muotoisia mallista ja merkistä riippuen.

Kuivain

Jäähdytyskuivaimella poistetaan lauhdevesi paineilmasta.Paineilmakuivaimet pääsääntöisesti laskevat lämpötilan + 5 C kastepisteeseen, jolloin höyryn muodossa oleva vesi tiivistyy nesteeksi ja se voidaan poistaa paineilmasta. Vesi poistuu automaattisesti. Paineilmakuivaimen voi asentaa jälkeenpäin kaikkiin kompressoreihin.

Lisää aiheesta