Oppisopimuskoulutus

Oppisopimuskoulutus on varteenotettava tapa kouluttautua. Oppisopimus tarkoittaa, että opiskelija on työsuhteessa ja suorittaa tutkintoa oppien työpaikkansa ammatin perusteita. Työllistävä yritys maksaa opiskelijalle palkkaa. Pääosin opiskelu on normaalia työskentelyä samalla harjoitellen ammattia ja kuukaudessa on keskimäärin 2 lähipäivää oppilaitoksessa tai työpaikalla.

Oppisopimuskoulutus voidaan solmia joustavasti vaikka tutkinnon osa kerrallaan tai koko tutkinnon suorittamiseksi. Koulutus sisältää valmentavia harjoitteita Moodle-alustalla sekä käytännön harjoitteita työpaikalla. Opettaja arvioi yhdessä työpaikkaohjaajan kanssa, milloin opiskelija on saavuttanut riittävän taitotason näyttöä varten.

Kuvassa näkymä opiskelijoiden etenemisestä Moodlessa. Vihreä on tarkastettu ja hyväksytty, keltainen palautettu, sininen vielä tekemätön tehtävä. Punaisella merkitään hylätyt tehtävät.

Tarkoituksena on, että opiskelija ja työpaikkaohjaaja näkevät edistymisen Moodlessa. Kun kunkin tutkinnon osaa vastaavat tehtävät on tehty, opiskelija voi keskustella työpaikkaohjaajan ja opettajan kanssa näytöstä. Kun osaaminen on opetussuunnitelman määrittelemällä osaamistasolla, sovitaan näytön ajankohta ja kohde.

Näyttö ja arviointi

Opiskelija tekee kirjallisen suunnitelman näytöstä oppilaitoksen Vilmaan, jonka jälkeen sovitaan näyttöaika. Opettaja tarkastaa suunnitelman ja hyväksyy sen. Itse näyttötilanne on normaali työtehtävä joka pääsääntöisesti suoritetaan omalla työpaikalla.

Näyttö suoritetaan itsenäisesti työskennellen. Kuvassa pintakäsittelymestari Mika Tonteri oman näyttönsä aikana.

Näyttöön kuuluu työn suunnittelu siten, että opetussuunnitelman kriteerit ja työpaikan laatuvaatimukset huomioidaan.

Osaaminen osoitetaan ammatillisten tutkinnon osien osalta näytössä käytännön työtehtävissä useimmiten työpaikalla järjestettävän koulutuksen aikana.

Osaamisen osoittamisen toteuttamissuunnitelmassa kuvataan, miten

  • opiskelijat perehdytetään arviointiin
  • aiemmin hankittu osaaminen tunnistetaan ja tunnustetaan
  • osaamisen osoittaminen suunnitellaan
  • osaamisen arviointi toteutetaan ja osaaminen arvioidaan
  • osaaminen tutkinnon osittain osoitetaan: näyttöympäristö, näytön sisältö ja muu osaamisen osoittaminen
  • arviointi uusitaan ja arvosanaa korotetaan
  • arviointi tarkistetaan ja oikaistaan
  • osaamisen arvioinnin toteuttamissuunnitelman toteutumista seurataan, arvioidaan ja parannetaan.

Osaamisen arviointiin voi tutustua nettisivuilla https://www.kktavastia.fi/ammattiopisto-tavastia/opiskelijalle/.

Opintojen alussa tehdään oppisopimus ja henkilökohtaistaminen. Opinnot kestävät aikasemmin hankitusta osaamisesta riippuen keskimäärin vuodesta kahteen vuoteen. Opintojen kestoa voidaan muuttaa opintojen edetessä ja opiskeltavia tutkinnon osia voidaan muuttaa kesken opintojen.

Oppisopimuksella voidaan opiskella perus- ammatti- ja erikoisammattitutkintoja. Ammattiopisto Tavastian tutkintoihin voit hakea täältä.

Lisää aiheesta