|

Opetuksen suunnittelun perusteita

Mitä tulee ottaa huomioon opetuksen suunnittelussa?


Tämän artikkelin tarkoituksena on herättää keskustelua opetustiimeissä opetuksen suunnittelun perusteista ja suunnittelun toteuttamisesta. Monesti opettajat suunnittelevat oman osuutensa opetuksesta, mutta eivät välttämättä tiedä, mitä tai miten muut opettajat suunnittelevat oman osuutensa.


 • Opiskelijan osaaminen, HOKS
 • Tavoiteltu osaaminen, henkilökohtaiset tavoitteet
 • e-perusteet ja niiden määritelmät
 • Toteutussuunnitelma, vuosikello
 • Opiskelijan oppimisvalmiudet
 • Oppilaitoksen tai opettajatiimin mahdollisuudet toteuttaa opetusta
 • Yritysyhteistyöverkosto

Mitä asioita tulisi suunnitella ja pohtia ennen opiskelijoiden ottamista oppilaitokseen?

 • Miten on ennakoitu opiskelijoiden ottamiseen non-stoppina?
 • Onko tilat ja henkilökunta mitoitettu oikein?
 • Materiaalit ja käytettävät ohjelmat?
 • Tarvittavat työkalut?

Missä järjestyksessä opetuksen suunnittelua tulee toteuttaa? Mikä on tiimin työnjako opetuksen suunnittelussa?

 • Vuosikello?
 • Toteussuunnitelmat ja aikataulut?
 • Työnjako?
 • Lähiopetuksen jakautuminen tiimin jäsenten kesken?

Opetuksen saavutettavuus? Mitä asioita tulee huomioda saavutettavuuden näkökulmasta?

 • Miten saavutettavuus vaikuttaa opetusmateriaalin muotoon?
 • Mitä saavutettavuus määritellään?

Opettajien osaaminen ja digivälineet? Opetuksen siirtäminen verkkoon?

Lisää aiheesta