| |

Opettajatiimien kehitystehtävät, aiheet ja tavoitteet

Tämä artikkeli on Keskiössä uusi opettajuus-täydennyskoulutuskurssin tueksi laadittu ohjeistus opettajatiimien kehitystehtävien tekemiseen.

Kehitystehtävän aihe

  • Kehitystehtäväksi kannattaa valita sellainen kohde, joka hyödyntää jo olemassa olevaa toimintaa tai tehtävä, joka parantaa opettajtiimin toimintaa.
  • Aihe on siis työtehtävä tai – suunnitelma, joka on joka tapauksessa tehtävä jollain aikavälillä.
  • Kehitystehtävän tekemisessä pitää jakaa työt tasapuolisesti, jokainen tiimin jäsen tekee osansa ja osallistuu tekemiseen.
Aiheen valinnassa tulee ottaa huomioon oppilaitoksen muut kehityshankkeet, tiimin ja opiskelijoiden tarpeet sekä oppimista ja opetusta tukevat menetelmät.

Kehitystehtävään käytettävä aika

  • Kehitystehtävän tekeminen tiimissä vaatii yhteistä, määriteltyä työaikaa, jotta kehittäminen on tehokasta ja myös tekijöitään palvelevaa.
  • Kehitystehtävää tulee tehdä viikoittain, esimerkiksi siten, että kehitystehtävän tekoon käytetään tunti yhteistä aikaa joka viikko. Tämän lisäksi jokainen tiimiläinen käyttää omaa sitomatonta työaikaansa esimiehensä(henkilön) kanssa sopien.
  • Kehitystehtävän tulee siis olla sellainen, että sen tekeminen voidaan lukea työajaksi ainakin osittain.
Tiiminä on vaikeaa tehdä kehitystehtävää, jos tiimillä ei ole yhteistä aikaa sen tekemiseen.

Kehitystehtävän tavoite

  • Tavoite on saada käytännössä toimiva edistysaskel joko opettajatiimin työn helpottamiseksi tai pedagogiikan kehittämiseksi.
  • Kehitystehtävä kannattaa rajata sopivan kokoiseksi, että se on realistista toteuttaa ja kehittää aikataulussa.
  • Kehitystehtävä on samalla malli toiminnasta, jota voi tarvittaessa monistaa ja jatkaa edelleen.
Kehitystehtävän yksi tavoite on palkitsevuus, myös niille jotka sitä kehittävät. Sopivia kannusteita kannattaa miettiä sekä opiskelijoille että opettajatiimien jäsenille. Palkinto voi olla myös aineeton, tunne siitä että on onnistuttu tekemään jotain merkittävää ja käyttökelpoista.

Lisää aiheesta