Näyttö ja sen tekeminen käytännössä

Ammatilliset opinnot sisältävät näytön, jolla osoitetaan osaaminen aidossa työympäristössä. Näyttöä arvioivat opettaja ja työelämän edustaja.

Näyttöprosessi

Ensin opiskelija opettelee näytön ammattitaitovaatimusten mukaisesti tarvittavan työtaidon tai osaamisen. Työtaitoja voidaan harjoitella työpaikalla tai oppilaitoksessa. Ennen näyttöä opiskelija keskustelee opettajan kanssa, joka arvioi opiskelijan osaamisen suhteessa ammattitaitovaatimuksiin. Ammattitaitovaatimukset löytyvät valtakunnallista opetussuunnitelman perusteista.(e-perusteet)

Kun opettaja on arvioinut opiskelijan osaamisen näyttöön riittäväksi, opiskelija tekee osaamisen osoittamisen suunnitelman joko kirjallisesti tai oppilaitoksen oppilashallintojärjestelmään digitaalisena.

Opettaja hyväksyy opiskelijan osaamisen osoittamisen suunnitelman ja sopii opiskelijan ja työnantajan kanssa näyttöpäivän. Opiskelija tekee itsearvoinnin näytöstä näytön jälkeen.

Näyttöpäivänä arvioijat tutustuvat näyttöpaikkaan ja tehtävään näyttötyöhön. Tämän jälkeen opiskelija tekee näytön työpaikalla.

Arviointi

Arvioijat(opettaja ja työpaikkaarvioija) pitävät arviointitilaisuuden, jossa opiskelijan osaamista verrataan ammattitaitovaatimuksiin. Opiskelijan itsearviointiin tutustutaan ja annetaan arviointikeskustelun jälkeen opiskelijalle palaute, jossa kerrotaan arvio osaamisesta sekä kirjataan arvio koulun järjestelmään. Arviointi- ja näyttötilaisuus on myös oppimistilaisuus ja arviointipalaute on tärkeä osa oppimisprosessia.

Lisää aiheesta