| |

Maalin viskositeetin mittaus

23.3.2020(Materiaali siirretty Pintakilta-Weeblystä)
12.5.2017(lisätty materiaalia)
​1.1.2017
Jari Välkkynen
Lähteet: RTV Koneosasto, pintakäsittelymestari Janne Passoja, (Kremlin maalausohjekirja, 1.1.2017)

Viskositeetti eli maalin juoksevuus; Pintakäsittelijän tulee pystyä havaitsemaan, onko maalin viskositeetti oikeanlainen. Tuotteen käyttöteknisissä tiedotteissa kerrotaan oikea viskositeetti. Viskositeetti mitataan pääsääntöisesti viskositeetin mittaamiseen tarkoitetulla kupilla, jonka pohjassa on reikä.(DIN 4)Maalin viskositeettiin vaikuttavat tekijät yleisesti:

 1. Maalin lämpötila ja lämpötilan muutokset työn kestäessä
 2. Ilmankosteus
 3. Ohenteen määrä suhteessa valmiiseen maaliseokseen
 4. 2-K laitteiston säädöt
 5. 2-K laitteiston huoltotoimenpiteet
 6. Ruiskun säädöt

Maalin lämpötila ja lämpötilan muutokset työn kestäessä

Maalin viskositeettiin vaikuttavista asioista helpoiten on havaittavissa ja korjattavissa lämpötilan vaikutukset. Sideaineesta riippuen viileämpi/kylmempi työskentelylämpötila voi vaikuttaa hartsipohjaisiin materiaaleihin siten, että mitä kuumempi lämpötila, sitä juoksevampia materiaalit ovat.(Tosin liian kylmässä maalatessa voi maalattu pinta valua huomattavasti helpommin, kun tuotteen verkottuminen eli maalin kuivuminen hidastuu. Jos työtila on sekä kylmä että ilmanvaihto puutteellinen, ko. ongelma on todennäköisempi, kun tuotteen ohenne ei haihdu kuten ilmastoidussa tilassa.)

 • Tarkastus maalintoimittajalta, miten käyttettävän maalin sideaine toimii eri lämpötiloissa.

Ilmankosteus

Varsinkin vesiohenteisilla maalatessa ilmankosteus vaikuttaa, ei niinkään maalin viskositeettiin vaan veden haihtumiseen ruiskutuksen aikana. Jos ilmankosteus on liian pieni, maali kuivuu liian nopeasti kun ruiskutettaessa ohenteena oleva vesi haihtuu huomattavasti nopeammin kuin olisi tarkoitus. Tällöin voidaan muiden toimenpiteiden puuttuessa joutua säätämään maalin viskositeettia. Tässä on kaksi huomioon otettavaa asiaa: jos vesiohenteista tuotetta joudutaan ohentamaan(yli valmistajan ohjeiden), tuloksena voi olla maaliseos, jonka peittokyky ei enää vastaa standardeja. Jos tuote ruiskutetaan paksumpana, voi olla että pinnoitetta tulee ylikalvo, jonka ongelmaksi tässä tapauksessa voi muodostua se, että pinta verkottuu liian nopeasti ja materiaalin kokonaiskalvon kuivuminen hidastuu. Pintaa voi muodostua lisäksi haihdutusrakkulaa.
Jos lämpötila on vähemmän kuin 3 C astetta kastepisteen yläpuolella, ei pintakäsittelyä voida suorittaa.(mittavirhe huomioden ottaisin tähän 5 C asteen toleranssin.)

 • Vesiohenteisilla tuotteilla tulee noudattaa maalinvalmistajan suosituksia ja ohjeita

Ohenteen määrä suhteessa valmiiseen maaliseokseen
Kun ohennetaan maalia, on otettava huomioon muutama seikka:

 • Kun maalin viskositeetti kasvaa eli maali ohenee, suutinkokoa voi joutua muuttamaan.
 • Ruiskutusten määrä voi moninkertaistua, koska kalvonvahvuus/ruiskutuskerta pienenee
 • Ruiskutusetäisyys ja ruiskutusnopeus muuttuvat
 • Maalin ominaisuudet voivat joissakin tapauksissa muuttua(peittävyys, kalvonmuodostus, pinnan kiiltoaste, pinnan kestävyys)
 • Ohenteen tulee olla käyttöteknisessä tiedotteessa mainittu ohenne.
 • Ohenteen valinnalla voidaan nopeuttaa ja hidastaa verkottumista(Esim lämpötila ja olosuhteet)

 
2-K laitteiston säädöt

2.K laitteistot säädetään yleensä käyttöteknisen tiedotteen mukaisesti siten, että viskositeetti on vakio. Näin ollen pelkkää maaliosaa ei voida ohentaa ilman maalinvalmistaja erillistä lupaa. Maaliosan viskositeetin muuttaminen vaikuttaa seuraaviin asioihin;
-Maalin virtaus(tiksotrooppinen maali vaatii liikkeen ennen kuin todellinen viskositeetti ilmenee, se ”notkeutuu” sekoitettaessa tai kun virtaus kasvaa)
-Käytettävä pumpun paine
-injektoitavan kovettajan suhde maaliin(riippuu laitteiston mittaustavasta)
-Käytettävän paineilman säätäminen(sivuilma-avusteinen ruisku->viuhkan muodostuminen)
-Käyttöpaine materiaaliletkussa(ainesuuttimelle tuleva materiaali->viuhkan muodostuminen)
 

2-K laitteiston huoltotoimenpiteet

Huoltotoimenpiteisiin laskettavat suodattimien vaihdot ja maalin siirtoputkiston huuhtelut. Jos karkeiden ainesuodattimien vaihto on laiminlyöty, laitteisto voi vaatia suuremman siirtopaineen kuin on tarpeen lähinnä maaliosan siirtoon. Myös laiminlyöty siirtoputkiston huoltohuuhtelu voi aiheuttaa vastusta ja tukkeumia siirtoputkistoon, jolloin viskositeettivaatimus voi olla liian suuri(Putkiston siirtokapasiteetti ohjaa yliohentamaan maalia)
 

Alla kuvankaappauksia Kremlinin valintaoppaasta, toimittanut pintakäsittelymestari Janne Passoja, RTV-yhtymä/Koneosasto

Lisää aiheesta