|

Maalikalvon mittaus, kuivakalvo

Lue myös Märkäkalvon mittaaminen-artikkeli

Mittauspöytäkirjan täyttäminen kuuluu pintakäsittelijälle useimmissa yrityksissä.

”Maalaus kuuluu prosesseihin, joissa laatua on vaikea arvioida pelkästään lopputarkastuksen perusteella. Tästä
syystä on tärkeätä, että työn aikana ohjataan ja valvotaan kaikkia niitä tekijöitä, jotka vaikuttavat maalauksen lopputulokseen.
Henkilöstön ammattitaitoa korostetaan myös entistä enemmän.

Kuivakalvonpaksuus karheilla pinnoilla tulee tarkistaa standardin ISO 19840 mukaisella menetelmällä ja menettelyllä, ja sileillä ja sinkityillä pinnoilla standardin ISO 2808 mukaisesti, elleivät osapuolet ole sopineet toisin.

Ennen mittausta sovitaan

  • mitä menetelmää ja mittaria käytetään, miten mittari säädetään ja miten pintaprofiili otetaan huomioon.
  • mittaussuunnitelma – miten monta mittausta alustatyyppiä kohden tehdään
  • miten tulokset ilmoitetaan ja mitä jatkotoimenpiteitä ne aiheuttavat.

Nimelliskalvonpaksuus NDFT tarkoittaa erittelyssä mainittua maalin kuivakalvonpaksuutta.

Mittausten keskiarvon tulee olla vähintään yhtä suuri kuin kuivakalvon nimellispaksuus (NDFT).

Kaikkien yksittäisten mittausten tulee olla vähintään 80 % kuivakalvon nimellispaksuudesta (NDFT) tai enemmän.

Yksittäiset kuivakalvonpaksuudet, jotka ovat vähintään 80 % NDFT:stä, ovat hyväksyttävissä edellyttäen, että näiden mittausten määrä on alle 20 % tehtyjen yksittäismittausten kokonaismäärästä. Maksimikalvonpaksuus sovitaan tapauskohtaisesti tai maalinvalmistajan kanssa.”
Lainaus suoraan Teknoksen Korroosionestomaalauksen käsikirja, s. 11 – 13)

Kuivakalvon mittaaminen käytännössä

  1. Kalibroi mittari/varmista, että mittari on kalibroitu.
  2. Aseta mittauspää kohtisuoraan kuivuneeseen maalikalvoon ja tarkasta sekä kirjaa lukema ylös.
  3. Yleensä tehdään n. 10 mittausta ja sen jälkeen lasketaan saaduista mittaustuloksista keskiarvo.

Hyviä linkkejä kuivakalvon mittauksesta:

OPH:n metallituotemaalauksen materiaalit

Korroosionestomaalauksen käsikirja, Teknos

RTV:n pintakäsittelyn valvonta-materiaalit

Lisää aiheesta