|

Maalauspöytäkirja

Pintakäsittelyalan perusteisiin kuuluu maalaustyön dokumentointi ja maalauspöytäkirjan täyttäminen. Tässä artikkelissa on perusasiat maalauspöytäkirjasta ja sen merkityksestä.

Maalattavien pintojen esikäsittely ja maalaustyö tulee tehdä maalitoimittajan maalausolosuhteista antamien ohjeiden mukaisesti. Maalausolosuhteissa vaikuttavia tekijöitä ovat maalattavan kappaleen ja sitä ympäröivän ilman lämpötila, ilmanvaihto sekä ilman kosteus.

Standardi 12944 suosittelee työn valvomista sen kaikissa vaiheissa. Jos työn tilaaja asettaa standardin mukaisen rasitusluokan ja vaatimuksen työn korroosiokestävyydelle, työn tekijän tulee pystyä todistamaan suorittamansa työvaiheet tilaajalle.

Ennen esikäsittelyä / maalausta tarkastetaan olosuhteet.

Raesuihkupuhalluksen ja maalauksen aikana edellytetään, että teräspinnan lämpötila on vähintään 3°C korkeampi kuin kastepiste.

Tämän tarkastamiseen tarvitaan:

  • Teräspinnan lämpötilan mittaus
  • Ilman lämpötilan mittaus
  • Ilman suhteellisen kosteuden mittaus

Ilman lämpötila voidaan mitata tavallisella lämpömittarilla ja teräspinnan lämpötila pintalämpötilamittarilla. Myös ilmankosteuden mittaamiseen on mittareita.

Maalaustyön aikana laadittavat asiakirjat

Maalaustyöstä vastaava henkilö pitää päiväkirjaa. Siihen merkitään päivittäiset tapahtumat, olosuhteet ja mittaustulokset, kuten:

  • päivän säätiedot sekä maalaus- ja esikäsittelypaikan olosuhteet
  • välinetarkastukset
  • pinnan ruostumisaste ja esikäsittelyasteet
  • maalien, kovetteiden ja ohenteiden tuotenimet ja valmistusnumerot   sekä kaksikomponenttimaalien käyttöajat
  • kalvonpaksuusmittausten tulokset

Moni teollista pintakäsittelyä suorittava yritys on tehnyt oman lomakkeensa standardin vaatimusten mukaisesti. Tässä on Teknoksen korroosionestomaalauksen käsikirjasta liitteenä oleva lomake:

Tässä lomakkeessa on hyvin kuvattuna ne asiat, jotka pitää kirjata standardin 12944-7 mukaisesti.
Tässä kuvassa Teknoksen Inerta Primer 5 piktogrammi, josta saa maalauspöytäkirjaan tärkeitä tietoja.

Lisää aiheesta