|

Laadun hallinta pintakäsittelyalalla

  • Mitä asioita tulee ottaa huomioon laatua arvioidessa?
  • Mitkä asiat kuuluvat pintakäsittelijän työhön, mitkä esimiehen?
  • Miten pintakäsittelyprosessin eri vaiheet vaikuttavat laatuun?


Onko pintakäsittelytila riittävän hyvä vaaditun laadun tekemiseen?

  • Standardit ja maalausohjeet
  • Käytettävät materiaalit
  • Työvälineet
  • Tilat
  • Pintakäsiteltävät kappaleet
  • Osaaminen ja ammattitaito
  • Dokumentointi


Standardit ja maalausohjeet
Miten yrityksessä on määritelty maalausohjeet, perustuvatko ne standardeihin? Monesti asiakasyritys vaatii tietyn rasitusluokan tai standardin noudattamista. Onko tieto selkeästi saatavilla pintakäsittelijöillä? Onko prosessin hallinnassa mukana riittävästi tietoa pintakäsittelystä? Milloin maalausohjeet on päivitetty, onko päivityksen tehneellä riittävä tietotaito pintakäsittelyalan käytännön työstä? Mikä on asiakkaan, loppukäyttäjän määritelmä tavoiteltavasta laadusta?Käytettävät materiaalit
Mihin maalausprosessi materiaalihallinnan osalta? Miten pintakäsittelyprosessin materiaalivalintoja perustellaan? Onko materiaalit tarkoituksenmukaisesti valittuja?Työvälineet
Mitkä ovat pinnan laatuvaatimukset, onko suutinkoot oikeat? Onko suuttimet puhtaita ja tarkistetaanko niiden kunto riittävän usein? Miten tehdään päivittäiset huollot, viikottaiset huollot? Onko huoltokirja olemassa, käyttääkö laitteistoja useampi kuin yksi pintakäsittelijä?Tilat
Soveltuvatko pintakäsittelytilat tehtävään työhön? Onko tilan valaistus kunnossa? Onko maalattavan kappaleen ympärillä riittävästi tilaa, jotta pintakäsittely onnistuu? Tilan puhtaus, onko tila puhdas ja riittääkö se myös tuotteiden esikäsittelyyn tai suojaukseen?Pintakäsiteltävät kappaleet
Onko terästyön laatuaste määritelty ennen pintakäsittelyä? Mikä on rajapinta tai laatuvaatimustaso esimerkiksi alihankkijalle? Onko pintakäsiteltävien kappaleiden materiaali selvillä? Soveltuuko valittu pintakäsittelymenetelmä kappaleen pinnoittamiseen? Mitä haasteita kappaleen pinnoituksessa on?Osaaminen ja ammattitaito
Miten prosessin eri vaiheissa olevien osaaminen vaikuttaa kokonaisuuteen? Onko osa-alueita, joissa vaadittaisiin lisäosaamista? Mitkä osa-alueet prosessissa vaativat lisäosaamista tai osaamisen päivittämistä? Mikä on tarvittava ammattitaito kuhunkin työtehtävään prosessissa?Dokumentointi
Kuka tekee pintakäsittelyyn liittyvän dokumentoinnin? Onko käytössä korroosionestomaalausstandardeja? Mitä asioita tulisi dokumentoida pintakäsittelyprosessin aikana? Tietääkö jokainen prosessin työntekijä, mitkä dokumentit hänen tulee täyttää, mitkä mahdolliset mittaukset ja asiat tulee kirjata pintakäsittelypöytäkirjaan?

Lisää aiheesta