|

Käyttötekninen tiedote II

Tässä artikkelissa tutkitaan, mitä tärkeitä tietoja pintakäsittelijän tulee osata hakea käyttöteknisestä tiedotteesta ja käyttöturvallisuustiedotteesta. Olemme käsitelleet aihetta aikaisemmin, katso alla olevasta linkistä perusasiat.

Käyttötekninen tiedote, ThingLink

Käyttötekninen tiedote(KTT)

Esimerkkinä Teknodur 0050 polyuretaanimaalin KTT

Käyttötekinen tiedote on tuoteseloste, jossa opastetaan tuotteen oikeanlaiseen käyttöön. Se tulee lukea aina ennen tuotteen käyttämistä. Kannattaa lukea KTT jos saman tuotteen käyttämisestä on kulunut jonkin verran aikaa. Viimeisin KTT löytyy valmistajan nettisivuilta, paperiversiosta tulee tarkastaa julkaisupäivä ja jos se on yli vuoden vanha, tulee varmistaa tuotteen toimittajalta, on käytössä viimeisin KTT.

Päiväys kertoo viimeisen ajankohdan, jolloin KTT on tarkastettu valmistajan tai maahantuojan toimesta.

Pintakäsittelyn suorittaminen ja ennen pintakäsittelyä selvitettävät asiat:

  • Selvitä maalin sideaine ja käyttötarkoitus
  • Tutustu maalin ominaisuuksiin -> Sopiiko tuote siihen kohteeseen, jota olet pintakäsittelemässä.
  • Esikäsittelyaste ja kemiallinen esikäsittely -> Onko esikäsittelytyöt tehty kuten pitääkin?
  • Maalin riittoisuus -> Laske tarvittava maalimäärä ja sekoita oikea määrä maalia kohteeseen.
  • Haluttu kalvonvahvuus -> Kuinka monta pinnoituskertaa vaaditaan?
  • Käytettävät levitysmenetelmät -> Onko sinulla ruiskussa oikean kokoiset ainesuuttimet -> Minkä muotoinen ja kokoinen pintakäsiteltävä kappale on?
  • Maalin seossuhde ja käyttöaika(potlife) -> riittääkö maalin käyttöaika kohteen pintakäsittelyyn vai pitääkö maalin komponentit sekoittaa useammassa erässä?
  • Maalausolosuhteet, kastepiste?
  • Suojaimet, onko sinulla oikeanlaiset suodattimet hengityssuojaimessa?
Tässä kappaleessa mainitaan A2-P2 suojain, mutta myös se, että sitä voidaan käyttää vain lyhytaikaisessa tai väliaikaisessa käytössä.

Allaolevat kuvankaappaukset ovat linkin materiaalista;

Suodattimien valintaohje, Scott

P2-suodattimen määritelmä
Tässä tietoa hiukkasten vaikutuksista elimistöön.
Suodattimien värikoodit. Ruskea on A2 on orgaaniset kaasut, jota KTT suosittelee

Tutkittaessa tarkemmin viimeistä kappaletta KTT:ssa…

Teknos edellyttää, että se vastaa tuotteen käytöstä vain silloin, kun maalaus on suoritettu täysin KTT:n mukaisesti.

Käyttöturvallisuustiedote

Esimerkkinä Teknodur 0050 polyuretaanimaalin käyttöturvallisuustiedote

Käyttöturvallisuustiedotteesta löytyy tarkemmin tuotteen käyttöturvallisuuteen liittyviä asioita. Poimin tähän muutaman asian, jotka pintakäsittelijän tulee ottaa huomioon ennen tuotteen käyttöönottoa.

Varoitusmerkinnät tulee katsoa, samoin vaaralausekkeet
Tässä varoitusmerkinnät. Selvitä itsellesi merkintöjen tarkoitus ennen maalin käyttöönottoa.
Käyttöturvallisuustiedote ohjaa ennaltaehkäisemään mahdollisia vaaratilanteita ja pintakäsittelijöiden altistumista haitallisille aineille.
Otin tämän kohdan esille sen vuoksi, että kannattaa tarkastaa ainakin 10-25% ainesosista kattavan kemikaalin tarkemmat tiedot

EU ylläpitää Gestis-sivustoa, jonka kautta saa tarkemmat tiedot EU:n alueella käytettävistä kemikaaleista. Tein haun n-butuuliasetaatin CAS-numeron perusteella.

Gestis-tietokanta suosittelee A-suodatinluokkaa n-butuuliasetaatille.

Katsotaan samalla, mitä Teknodur 0050 kovete sisältää..

Tarkastellaan tämän kemikaalin CAS-luvun perusteella löydettäviä tietoja.. paitsi että niitä ei löydy Gestis-tiedostosta.
Etsittyäni eri lähteistä isosyaniitin suojainvaihtoehtoja, löysin tämän Scott-suojaintaulukon luettelosta. Tämän mukaan ABE-suojain tarvitaan isosyaniitteihin. Pitää muistaa, että pitoisuus määritellään ainesosan koostumuksen määrästä valmiissa liuoksessa.

Lisää aiheesta