| |

Erikoismaalausmenetelmät

Tässä artikkelissa esitellään erilaisia erikoismaalausmenetelmiä, joita on sovellettu teollisessa pintakäsittelyssä ja ajoneuvomaalauksessa. Artikkelin tiedot perustuvat oman erikoismaalarin urani näkökulmiin eivätkä välttämättä ole samoja, joita perinteisissä erikoismaalauksissa vaalitaan. Materiaalivalinnat poikkeavat perinteisistä menetelmistä, sillä suurin osa maalauksista on tehty olosuhteisiin, joissa ne joutuvat rasitukselle.

Kynäruiskut telineessään

Kynäruiskumaalaus

Kynäruisku eli retussiruisku on alunperin graafiseen tuotantoon tehty maalausväline. Myös valokuvaajat käyttivät kynäruiskua kuvien korjaamiseen tai paranteluun ennen digiaikaa. Nykyisin kynäruisku on monen harrasteen työvälineenä, mainittakoon taiteellisten toimien lisäksi mm. pienoismallien ja uistimien tekijät.

Oma työurani erikoismaalausalan yrittäjänä perustui pitkälle kynäruiskun käyttöön. Varsinkin uran alkuaikoina käytin pääasiallisesti vain kynäruiskua ja vapaan käden tekniikoita maalausten tekemiseen.

Vapaan käden tekniikka eli Freehand-tekniikka

Vapaan käden tekniikka perustuu pitkälti piirtämisen tekniikoihin. Kuvan muodostaminen kohteeseen tapahtuu paikan päällä ja imrovisoiden.


Raidoitusmaalaus ja tekstitykset


True Flames-tekniikka

True Flames-tekniikassa pyritään tekemään mahdollisimman aidon näköinen liekkikuvio tai liekkiraita. Tekniikassa käytätään vapaan käden tekniikan ja sablonien käytön vuorottelua.


Pinstriping

Pinstriping on esineiden ja ajoneuvojen koristelemista sivellinmaalauksin. Pinstriping on sukua koristemaalaukselle. Yleensä pinstripet ovat ohuilla vedoilla tehtyjä taidokkaita raitakuvioita.

Pinstriping ja ns. kustom-kulttuuri kuuluvat kiinteästi yhteen. Tässä linkki Pekka Mannermaan sivustolle, Pekka on yksi arvostetuimmista ja osaavimmista straippareista maailmanlaajuisesti.


Mukailumaalaukset

Teollisen erikoismaalauksen näkökulmasta mukailumaalausten tekniikoita on yksinkertaistettu paljon. Toisinaan myös vaaditaan uusia näkökulmia ja tekniikoita pitää soveltaa tai kehittää yksittäistä kohdetta varten. Tämä esitys mukailumaalauksista on erittäin suppea eikä anna oikeutta perinteiselle mukailumaalaukselle.

Marmori- ja kivijäljitelmät

Puun mukailumaalaus

Sekatekniikat

Usein pitää sekoitella eri tekniikoita, jotta saataisiin haluttu lopputulos. Varsinkin yksittäiset, yksityisasiakkaiden toiveet voivat olla melkoisen mielikuvituksellisia ja vaativat monen eri maalaustekniikan sovittamista. Eri maalausmentelmiä suunniteltaessa pitää muistaa, että kun maalin sideaine ja ohenne ovat samanlaatuiset voidaan eri tekniikoita sekoitella hyvin keskenään. Tästä johtuen monet mukailumaalausmenetelmät on pitänyt kääntää ajoneuvoissa käytettäville vesiohenteisille akryylimaaleille soveltuviksi.


Cosmi Chrome-ruiskukromaus

Ruiskuromaustekniikassa pohjamaalikerroksen ja lakkakerroksen väliin ruiskutetaan ohut hopeakerros, joka tekee pintaan kromimaisen peilikiillon. Pohjustetyöt ja varsinainen kemikaalin ruiskutus vaativat huolellista suunnittelua ja käyttöteknisten ohjeiden noudattamista täydellisesti. Menetelmä on vaativa, mutta palkitsee tekijänsä onnistuessaan.


Candy- ja kidemaalaukset

Candy- eli kuultovärjäys ja kidemaalaukset ovat lähinnä ajoneuvomaalauksen puolelta tuttuja pintakäsittelymenetelmiä. Pintakillassa on välineet molempien erikoismaalauspinnoitteiden tekemiseen.

Lisää aiheesta