| |

Ergonomia ruiskumaalauksessa

Tässä artikkelissa käydään läpi kuormitustekijöitä, joita voi esiintyä käsin tehtävässä ruiskumaalauksessa. Ensin käydään läpi erilaisten ruiskujen ja pistoolien ergonomiaan liittyviä asioita. Tämän jälkeen käydään läpi mahdollisia kuormittavia työliikkeitä ja -asentoja, joita ruiskumaalauksessa voi esiintyä.

Ruiskumaalauksessa voi esiintyä useita tekijöitä, jotka kuormittavat erityisesti maalarin ylävartalon lihaksia ja jänteitä. Lihasten ja jänteiden rasittaminen ei sinällään ole haitallista, jos rasitus ei ole liian suurta ja keholla on riittävästi aikaa palautua rasituksesta.

Liian suuri lihasten ja jänteiden kuormitus voi johtaa pieniin vaurioihin kudoksissa. Kun elimistö pyrkii korjaamaan näitä vaurioita, ilmenee tulehdusreaktion merkkejä: paikallista turvotusta ja kipua, joka pahenee jos lihakseen tai jänteeseen kohdistuu kuormitusta. Erilaisia vaivoja tai kiputiloja voi tulla raskaan työrupeaman jälkeen tai vuosien rasituksen seurauksena. Äkillisesti alkanut kiputila paranee yleensä vähentämällä kuormitusta, mutta pitkään jatkuvaan kipuiluun kannattaa hakea apua esim. työterveyshuollosta.

Usein ergonomiaan kiinnitetään huomiota vasta siinä vaiheessa kun keho alkaa oireilemaan. Ideaalitilanteessa työn ergonomiaan kiinnitetään huomiota ennen kuin vaivoja syntyy tai heti kun epäkohtia havaitaan. Ergonomiaan voidaan vaikuttaa monin eri tavoin. Tämän artikkelin tarkoituksena on herättää ajatuksia siitä, miten ergonomiaan voidaan vaikuttaa ruiskun, työtapojen sekä eri apuvälineiden valinnalla.

Erilaiset ruiskut

Kannateltavan ruiskun/pistoolin paino, muotoilu ja liipaisimen ominaisuudet vaikuttavat erityisesti maalarin käsien, käsivarsien sekä olka- ja hartiaseudun kuormittumiseen.

Ilmattoman korkeapaineruiskun pistooli on kevyt kannateltava. Maali sijaitsee erillisessä astiassa, josta pumppu nostaa sen letkua pitkin pistooliin. Pistooli on myös suhteellisen kevyt käsitellä, sillä sen alaosaan kiinnittyy vain maaliletku.

How Much Extra Paint Does a Spray Gun Use?
Ilmattoman korkeapaineruiskun pistooli.
Kuva: https://gopaintsprayer.com/much-extra-paint-spray-gun-use/

Ilma-avusteisen korkeapaineruiskun pistooli on myös suhteellisen kevyt kannateltava, sillä maali sijaitsee erillisessä astiassa. Maali- ja ilmaletkun vuoksi kääntöliikkeet voivat olla hieman raskaampia kuin ilmattomalla korkeapainepistoolilla maalatessa.

320599ENEU FinishPro II
Ilma-avusteisen korkeapaineruiskun pistooli.
Kuva: https://www.spraydirect.co.uk/acatalog/320599ENEU-B_finishpro_II.pdf

Ylä- ja alakannuruiskuissa maalin määrä vaikuttaa siihen, kuinka paljon painoa maalarin on kannateltava kädessään. Kannateltava paino vähenee sitä mukaan, kun maalikannu tyhjenee. Nämä ruiskut ovat raskaita käsitellä varsinkin silloin, kun kannussa on paljon maalia.

Banner Image
Vasemmalla yläkannuruisku (Gravity feed) ja oikealla alakannuruisku (Siphon feed).
Kuva: https://www.woodcraft.com/blog_entries/step-up-to-spray-finishing#

Painesyöttöruisku (Pressure feed) Kuva: https://hlgroup.fi/wp-content/uploads/2019/05/HLG_Maaliruiskut-2019-v1p.pdf

Akkukäyttöinen korkeapaineruisku on muihin ruiskuihin ja pistooleihin verrattuna hyvin raskas kannateltava. Kannateltavana on ruiskun ja maalin lisäksi akku.

GRACO Ultra Cordless Handheld Airless Sprayer 12V DC 17N221
Akkukäyttöinen korkeapaineruisku.
Kuva: https://goind.com.au/products/graco-ultra-cordless-handheld-airless-sprayer-18v-dc-17n221?variant=36978601105

Kädessä kannateltava paino:

Maalarin kädessä kannateltavaan painoon vaikuttavat mm. ruiskun valmistusmateriaali, mahdolliset pistoolin lisävarusteet sekä letkun paino ja liikuteltavuus. Letkun painoa lisää letkun pituus sekä letkun pintaan kertynyt maalisumu. Letkun kannattelu vapaalla kädellä vähentää myös toisessa kädessä kannateltavan ruiskun/pistoolin painoa.

Parts & Filters Archives | Global Finishing Solutions
Letkun kannattelu keventää pistoolin käsittelyä myös kääntöliikkeissä.
Kuva: https://globalfinishing.com/category/parts-filters/

Pistoolin käsittely:

Jäykkä maaliletku tekee pistoolin käsittelystä raskaampaa ranteelle erityisesti erilaisissa kääntöliikkeissä. Pistoolin ja siitä lähtevän letkun väliin on saatavilla erilaisia kiertäviä tai taittavia adaptereita, jotka voivat helpottaa pistoolin käsittelyä.

ZHUI TU Airless Spray Gun Hose Swivel Joint High Quality Universal Airless Sprayer High Pressure Pipe Connector Accessories
Adapteri, joka voi helpottaa pistoolin käsittelyä.
Kuva: https://www.aliexpress.com/i/4000184195711.html

Ruiskun käteen sopivuus:

Eri muotoiset ruiskut ja pistoolit sopivat erilailla maalarin käteen. Eri ruiskumerkkien muotoiluissa on eroja ja monilla maalareilla on henkilökohtaiset mieltymykset niihin ruiskuihin, jotka tuntuvat omaan käteen sopivilta. Hyvin käteensopiva työväline vähentää käden kuormittumista.

Esimerkiksi Devilbissin ja Sagolan ruiskuissa on erilaiset rungot.
Kuva (vasen): https://www.automaalit.net/DeVilbiss-DV1-Maaliruisku
Kuva (oikea): https://sagola.com/en/products/bodyshop/spray-guns/program-1/4600-xtreme
Wagner Vector Grip Airless Spray Gun - Spray And Blast
Joihinkin pistooleihin on saatavilla erikokoisia kahvoja, jotka voivat helpottaa pistoolin käteen sopivuutta.
Kuva: https://www.sprayandblast.com.au/products/wagner-vector-grip-airless-spray-gun

Liipaisimen jäykkyys:

Liipaisimen ominaisuudet vaikuttavat maalarin käden kuormittumiseen. Jäykkä liipaisin vaatii enemmän puristusvoimaa ja kuormittaa kättä enemmän. Joihinkin pistooleihin on saatavilla eri kokoisia liipaisimia, jolloin liipaisinta voi puristaa esim. kahdella tai neljällä sormella.

Vasemmalla pitkä liipaisin ja oikealla lyhyempi liipaisin.
Kuva (vasen): https://www.millin.co.nz/wagner-vector-pro-airless-spray-gun-2-4-finger-trigger-options/spray-painting/airless-spray-equipment/airless-spray-painting-accessories/
Kuva (oikea): https://airless.com.au/wagner-vector-pro-airless-spray-gun-2-finger-trigger.html

Työliikkeet ja -asennot ruiskumaalauksessa

Yleisesti eri töissä ilmenevät ylävartalon rasitusvammat sijaitsevat tyypillisesti käden ja ranteen, käsivarren, kyynärpään ja olkapään alueella. Yläraajojen rasitusvammojen riskiä lisää, jos työtehtävissä esiintyy paljon:

 • Yksipuolisia työliikkeitä, jotka toistuvat samana useita kertoja minuutissa
  • Maalattavista kohteista riippuen ruiskutusliike voi toistua yksipuolisesti
 • Painavan työvälineen tai kappaleen kannattelua
  • Ruisku voi olla raskas kannateltava
 • Työskentelyä, jossa olkavarret on koholla
  • Maalattava kohde voi vaatia olkavarren kohoasentoja
 • Toistuvasti taipuneita ranteen asentoja
  • Maalattavasti kohteesta riippuen ruiskutuksen aikana voi esiintyä taipuneita ranteen asentoja
 • Toistuvaa suurta puristusvoimaa ja voimaa vaativia käden vääntö- ja kiertoliikkeitä
  • Ruiskutuksen aikana saatetaan käyttää toistuvaa suurta puristusvoimaa esim. liipaisinta puristaessa
 • Työvälineen epäsopiva mitoitus ja muoto
  • Ruisku voi tuntua maalarin käteen epäsopivalta

Huomioitavaa on, että kaikkia kuormittavia työliikkeitä ei välttämättä voida poistaa, mutta niiden toistuvuutta ja ajallista kestoa voidaan pyrkiä vähentämään.

Toistuvuuteen ja ajalliseen kestoon voidaan vaikuttaa esimerkiksi työjärjestyksellä tai työnkierrolla. Töiden järjestelyllä voidaan määrittää, kuinka pitkään työjakso kestää ja kuinka pitkä elpymistauko on. Kuormitukseltaan erilaisten työtehtävien kierrolla saadaan vaihtelevuutta yksipuoliseen kuormitukseen.

Common Spray Gun Problems & Fixes | Auto Repairs Direct
Maalarin on hyvä opetella maalaamaan sekä oikealla että vasemmalla kädellä, jotta kaikki kuormitus ei kohdistu vain toiseen käteen.
https://www.autorepairsdirect.com.au/blog/common-spray-gun-problems-fixes

Yksipuoliset työliikkeet

Kun maalattavana on paljon samankaltaisia tuotteita, yksipuolinen maalausliike toistuu moneen kertaan. Liike ei välttämättä aluksi tunnu kuormittavalta, mutta pitkään jatkuessaan kuormitus kasvaa ja lihakset väsyvät.

When to Use Conventional Versus Airless Spray - KTA UniversityKTA-Tator
Maalausliike toistuu samanlaisena useita kertoja kun maalattavana on paljon samanlaisia kappaleita.
Kuva: https://kta.com/kta-university/conventional-versus-airless-spray/

Painavan työvälineen tai kappaleen kannattelu

Ruiskun/pistoolin kannattelu kuormittaa erityisesti käsi- ja olkavarren sekä niska-hartiaseudun lihaksia. Mitä kauempana vartalosta kannateltava kuorma on, sitä enemmän asennon ylläpitäminen vaatii voimaa.

Kuva: http://www.satausa.com/index.php?id=yacht&L=11&type=98

Työskentely olkavarret koholla

Maalattavasta kohteesta riippuen, maalauksessa voi esiintyä tilanteita, jossa olkavarret ovat hartiatasolla tai sen yläpuolellla. Kädet koholla työskentelyä voi esiintyä esimerkiksi silloin kun maalattava kappale on suuri/korkea tai se sijaitsee maalarin yläpuolella. Kädet koholla työskentely kuormittaa erityisesti niska-hartiaseutua ja olkavarsia.

Jos mahdollista, niin maalattava kohde kannattaa sijoittaa niin, että työskentely tapahtuu hartiatason alapuolella. Maalattavien kohteiden korkeuteen voidaan joskus vaikuttaa esimerkiksi ripustuksella, korokkeilla ja erilaisilla tavara- tai henkilönostimilla.

Kuva: https://mtsdirect.ie/product/wagner-150m/
Kuva: https://paintsprayerguide.com/en-gb/best-indoor-paint-sprayers-uk/

Puristusvoima ja käden vääntö- ja kiertoliikkeet

Jatkuva liipaisimen puristamisliike ja toistuvat ranteen kääntöliikkeet kuormittavat erityisesti käden, ranteen ja käsivarren lihaksia ja jänteitä. Toistuvia ranteen taipuneita asentoja voi esiintyä esimerkiksi vaakatasoisia pintoja maalatessa. Joihinkin ruiskuihin on kehitetty liipaisimia, jotka mahdollistavat vaakatasoisen pinnan maalamiseen ilman, että ranne on taipuneena.

Kuva: Voluntary Ergonomics Guideline for the Furniture Manufacturing Industry. American Furniture Manufacturers Association. U.S. Department of Labor.
Yläkannuruisku voi olla raskas käsiteltävä ranteen kiertoliikkeissä, jos kannussa on paljon maalia.
Kuva: https://healthyhandyman.com/clean-paint-sprayer-use/

Hankalat työasennot

Suuret maalattavat kohteet vaativat usein laajoja liikeratoja ja mahdollisesti hankalia työasentoja. Ruiskutustyössä voi esiintyä hankalia työasentoja riippuen mm. maalattavasta kohteesta ja työympäristöstä.

NACE Publishes Revised Coating and Lining Application Specialist Training and Certification Standard
Kuva: https://www.materialsperformance.com/articles/coating-linings/2016/11/nace-publishes-revised-coating-and-lining-application-specialist-training-and-certification-standard

Kumariin ja kiertyneisiin työasentoihin vaikuttavat mm. maalarin valitsemat työtavat, maalattavan kohteen muodot sekä valaistus. Heikko valaistus lisää kiertyneitä ja taipuneita pään asentoja, sillä maalatun pinnan lopputulosta arvioidaan usein katsomalla sitä valoa vasten. Kumarat ja kiertyneet työasennot kuormittavat mm. selkää ja niska-hartiaseutua.

What Are The Best Paint Sprayers For Stucco?
Monesti maalarin valitsemat työtavat vaikuttavat myös työn kuormittavuuteen. Voidaanko kiertyneitä työasennon välttää?
Kuva: https://thestuccoguy.com/best-paint-sprayers-stucco/

Kun ruiskumaalauksessa tarvitaan laajaa ulottuvuutta, pistooleissa voidaan käyttää erilaisia jatkosuuttimia.

Kuva: https://www.verjatpaints.com/sector/marine
Kuva: https://www.ppgpmc.com/marine/antifouling-and-fouling-release

Seisomatyö

Ruiskumaalaus on lähes poikkeuksetta seisomätyötä, koska maalari on koko ruiskutuksen ajan liikkeessä ja työ vaatii laajaa ulottuvuutta. Pitkäaikainen seisominen on raskasta sekä jaloille, että selälle. Maalarin on syytä panostaa kunnollisiin työjalkineisiin ja pohjallisiin. Mahdolliset maalikertymät kannattaa putsata kengänpohjista maalauksen tai työpäivän jälkeen.

Airless industrial spray painting . - YouTube
Lattialle kerääntynyt maalisumu voi kertyä paksuksi kerrokseksi maalarin kengänpohjiin.
Kuva: https://www.youtube.com/watch?v=fr2kO5ved3c

Lähteet:

Takala, E-P., Ketola, K. Yläraajojen rasitusvammat työssä. Tietokortti. Työterveyslaitos. https://www.ttl.fi/wp-content/uploads/2017/01/Ylaraajojen-rasitusvaikutukset-tyossa.pdf

Kädet koholla työskentelyn keventäminen eksoskeletonin avulla (2020-2021). Työterveyslaitos. https://www.ttl.fi/tutkimushanke/kadet-koholla-tyoskentelyn-keventaminen-eksoskeletonin-avulla-2020-2021/

Fyysiset kuormitustekijät. Työturvallisuuskeskus. https://ttk.fi/tyoturvallisuus_ja_tyosuojelu/tyoturvallisuuden_perusteet/tyoymparisto/fyysiset_kuormitustekijat

Seisomatyö. Smart Moves. https://www.smartmoves.fi/opiskelu-ja-tyoergonomia/seisomatyo/

Vuori, S. Työkykyä ylläpitävän toiminnan järjestäminen teollisen pintakäsitellyalan opiskelijoille. Opinnäytetyö. https://www.theseus.fi/bitstream/handle/10024/161285/Vuori_Sade.pdf?sequence=2&isAllowed=y

Lisää aiheesta