| |

Digitaalisuuden hyödyntäminen näytöissä pintakäsittelyalalla

Miten järjestetään näyttö yrityksessä, jonka tiloihin ei voida mennä arvioimaan paikan päälle? Mitä asioita tulee ottaa huomioon?

Pintakilta-oppimisympäristö on kehittynyt 2010 lähtien Opetushallituksen hankkeiden tukemana. 2012 Pintakillan oppimisympäristöä tukemaan perustettiin Kiltakoulut, joka on nykyisin laaja oppilaitosten yhteistyöverkosto. Oppimisympäristöjen kehitystyö jatkuu edelleen.


Mitä näytön videoiminen vaatii:

 • Työpaikkaohjaajan perehdytys: videointilaite, videon lähettäminen opettajalle
 • arviointiosaaminen
 • Kuvauslupa sekä opiskelijalta että yritykseltä

Näyttöön valmistautuminen:

 • Opiskelija tekee näyttösuunnitelman oppilaitoksen oppilasjärjestelmään, esimerkiksi Wilmaan -> Opiskelijan ohjaus etukäteen; e-Perusteet, ammattitaitovaatimukset ja arvioinnin perusteet.
 • Näyttösuunitelma hyväksytään ennen näytön aloittamista – opettaja ja työpaikkaohjaaja molemmat tutustuvat suunnitelman, hyväksymisestä tehdään kirjaus Wilmaan.
 • Sovitaan näytölle aikataulu, näytön suorituspäivä, alustavasti arviointitilaisuuden ajankohta.

Näyttö:

 • Näytön videoiminen; Työpaikkaohjaaja kuvaa videon sovituista tai tärkeäksi kokemastaan työsuorituksista.
 • Työpaikkaohjaaja ja opiskelija katsovat näyttötyön videolta.
 • Työpaikkaohjaaja lähettää videot opettajalle.

Arviointi:

 • Sovitaan arviointitilaisuuden ajankohta (Teams -kokous)
 • Arviointitilaisuus voidaan taltioida, mutta tietosuoja-asetuksesta tulee huolehtia (Kenelle video näkyy/milloin poistuu?)
 • Näytön arviointi ”Muita tietoja”-kohtaan ”Arvioitu videolla”

Ponsse Oyj:lla suoritettu perustutkintotason näyttö

Työpaikkaohjaaja, pintakäsittelymestari Hannu Tarvainen ja henkilöstöasiantuntija Arto Oksman kutsuttiin neuvotteluun yrityksen läheiseen hotelliin. Tutustutimme heidät opiskelijan näyttösuunnitelmaan, jonka hän oli tehnyt etukäteen valmiiksi. Avasimme e-perusteet sivustolta ko. tutkinnon tutkinnon osan ammattitaitovaatimukset ja arviointiperusteet.

Varmistimme työpaikkaohjaajan digiosaamisen sekä sovimme, mitä kohtia prosessista tulee kuvata tai mihin tulee kiinnittää huomiota. Opiskelijan kuvauslupa ja yrityksen kuvauslupa selvitettiin ja sovimme tallennuspaikaksi oppilaitoksen pilviympäristön, joka on vahvasti suojattu. Tässä yhteydessä sovimme myös, että Ponsselta kuvattuja videoita ei levitetä julkisesti.

Pintakäsittelyasiantuntija, pintakäsittelymestari Hannu Tarvainen ja pintakäsittleymestariksi opiskeleva Sampo Tarvainen kuvassa. Ponssen tuotteet ovat tunnettuja laadustaan, josta varsinkin pintakäsittely antaa asiakkaalle ensimmäisen vaikutelman.

Varmistimme työpaikkaohjaajan valmiudet Teamsissa tapahtuvaan arviointiin ja hänen substanssiosaamisensa on meillä jo etukäteen tiedossa, koska hän on toiminut luennoitsijana ja opettajana tarvittaessa. Henkilöstöasiantuntija oli mukana aktiivisesti koko ajan ja selvitti yrityksen näkökulmat ja reunaehdot näytön suorittamisella digitaalisena.

Perustason digivarustus riittää näytön arvionnissa opettajan näkökulmasta; Tietokone ja toimiva verkkoyhteys, videokamera ja mikrofoni.

Näyttö Ponssen tiloissa

Näyttöpäivänä työpaikkaohjaaja ja opiskelija nauhoittivat näytön. Opiskelijalla oli GoPro-kamera kiinni varusteissaan. Työpaikkaohjaaja kuvasi myös omalla mobiililaitteellaan niitä tilanteita, jotka olivat näytön kannalta tärkeitä.

Kuvassa oppilaitoksessa tapahtuva maalaustilanne. Näytön kuvaamisessa on tärkeää ottaa huomioon valaistus ja kuvan/videon laatu. Nykyaikaiset älypuhelimet soveltuvat erittäin hyvin kuvaamiseen. Videoiden laatu riittää arviointiin ainakin pintakäsittelyalalla.

Näytön edetessä pidimme yhteyttä puhelimitse työpaikkaohjaajaan. Hän kertoi, miten työtehtävä on edennyt.

Videomateriaalit tallennettiin ensin Ponssen pilvipalveluun ja sieltä saimme sähköpostilla osan materiaalista, osa tuli linkkinä. Käytännön haasteena oli videoiden koko, joka paisui melkoisen suureksi. Loppujen lopuksi saimme videomateriaalin pienemmiksi pilkottuna sähköpostiin.

Arviointikeskustelu ja toiminta oppilaitoksessa

Tunnistautuminen Teamsissa ennen arviointikeskustelua. Arviointikeskustelu sujui täysin normaalisti. Videokuva kannattaa pitää auki arviointikeskustelun ajan.

Näytön videoinnit katsottiin etukäteen, tämän jälkeen sovittuna aikana aloitimme Teams-yhteyden Ponsselle. Oppilaitoksesta kaksi opettajaa toimi arviontitilaisuudessa, eli molemmat katsoivat videoklipit ja keskustelimme arviointiperusteiden toteutumisesta etukäteen. Teams-yhteyden alkaessa kertasimme tutkinnon perusteista tutkinnon osan arviointikriteerit ja ammattitaitovaatimukset.

Tutkinnon osan arviointiperusteet ja ammattitaitovaatimukset kerrattiin jaetun näytön kautta e-perusteista.

Opiskelija kuvaili oman näkemyksen näytöstä, jonka jälkeen teimme tarkentavia kysymyksiä. Kun olimme käyneet näytön työprosessin läpi, katsoimme joitakin kohtia videosta uudelleen Teamsissa.

Seuraavaksi opiskelija teki itsearvioinnin, jonka kirjasimme oppilaitoksen oppilashallintajärjestelmään.

Opiskelijan itsearviointi kirjattiin Wilmaan arvioivan opettajan toimesta.

Arvioinnin kirjaaminen ja arvioinnista tiedottaminen

Itsearvioinnin jälkeen opiskelijaa pyydettiin poistumaan Teamsin äärestä(toiseen huoneeseen, sillä opiskelija ja työpaikkaohjaaja olivat yrityksen tiloissa.) Tämän jälkeen opettaja ja työpaikkaohjaaja päättivät arvoinnista. Opiskelija kutsuttiin takaisin Teamsiin ja pidimme hänelle palautekeskustelun näytöstä. Opiskelijalle kerrottiin arvosana joka kirjattiin samalla Wilmaan.

Kokonaisuutena näytön arviointi digitaalisesti onnistui tässä tapauksessa mielestämme hyvin. Näytön suorittamiseen digitaalisesti ja arvioinnin onnistumiseen etäyhteydellä vaikuttivat suuresti Ponssen yrityskulttuuri ja Ponsselaisten myönteinen asenne opiskelijoiden opintojen tukemiseen.

Valmiita metsäkoneita odottamassa kuljetusta Iisalmen asemalaiturilla…

Yhteistyömme on jatkunut vuodesta 2006. 2015 aloitimme Ponssen pintakäsittelijöiden opetuksen Ponssen maalaamotiloissa Vieremässä. Arvionnissa auttaa suuresti, että olemme perehtyneet yrityksen toimintaan ja tunnemme hyvin heidän laatuvaatimustason ja tilat. Ponssen pintakäsittelyasiantuntija Hannu Tarvainen toimii tarvittaessa opettajana tai luennoitsijana Pintakillassa.

Lisää aiheesta