| |

2K laitteistot pintakäsittelyssä

Tämän artikkelin tarkoituksena on tutustuttaa lukija teollisen pintakäsittelyn laitoksissa yleisesti käytettyihin maalauslaitteistoihin. (2K = kaksikomponenttinen)

Kuvassa Kremlin 2K-laitteisto. Olemme asentaneet laitteiston liikuteltavalle alustalle.

2K-laitteistot ovat käytännössä muutaman korkeapainepumpun sarjoja, joista yksi pumppaa kovetetta, yksi maalia. Linjasto sisältää myös pesua varten oman pumppunsa.

2K-laitteiston ohjainyksikkö, jonne voidaan ohjelmoida erilaisia maalien seossuhteita ja pesuohjelmia.

Laitteistoon kuuluu myös tietokoneyksikkö, jonka avulla pumppujen käyttöä ohjataan. Kovete injektoidaan maalin sekaan automaattisesti. Pesuohjelma puhdistaa järjestelmän automaattisesti kierrättäen ohennetta. Ohjainyksikön vikatilanteet johtuvat yleensä materiaalien loppumisesta, paineiden putoamisesta tai vääristä syöttöpaineista.

Kuvassa pesuliuottimen pumppu. Korkeapainepumpun yksi tärkeimmistä huolloista on sylinterin öljypinnan tarkastus, joka tapahtuu tässä mallissa avaamalla muovinen suojus.

2K-laitteistoja on hyvin erilaisia. Joissakin yrityksissä on joka sävylle tai maalille oma pumppunsa, kun toisisssa yrityksissä selvitään vain muutamalla korkeapainepumpulla. Periaate on kuitenkin kaikissa sama, kovete injektoidaan maalin sekaan automaattisesti, jolloin pintakäsittelijän työaika vapautuu enemmän pintakäsittelyn suorittamiseen.

Käy tutustumassa Kremlin 2K-järjestelmään, jossa on kiinni pintakäsittelyrobotti

Lisää aiheesta