ATEX-tietoa tiivistettynä


AT tarkoittaa tilaa, EX tarkoittaa explosiveä, räjähtävää
EX-Tila = Rähjähtysvaarallinen tilaEX-laite = Räjähdysvaarallisessa tilassa käytettävä laite tai suojajärjestelmä

Kirjainlyhenne ATEX tulee ranskankielen sanoista AThmospheres EXplosive


Mitä ATEX on käytännössä?
ATEX-nimitystä käytetään Euroopan yhteisön direktiiveistä 94/9/EY (laitedirektiivi) ja 1999/92/EY (työolosuhdedirektiivi), jotka koskevat räjähdysvaarallisia tiloja, niissä työskentelyä ja niissä käytettäviä laitteita.

Direktiivien tarkoituksena on
– Suojella räjähdysvaarallisissa tiloissa työskenteleviä ihmisiä
– Yhtenäistää EU:n jäsenvaltioiden räjähdysvaarallisten tilojen ja niissä käytettävien koneiden ja laitteiden turvallisuusvaatimuksia
– Taata Ex-laitteiden vapaa kauppa.

Ruiskumaalaus suoritetaan ATEX-tiloissa.

Työnantajan velvollisuudet
– Toimipaikan räjähdysvaarojen tunnistaminen, riskien arviointi ja hallinta
– Räjähdyssuojausasiakirjan (= RSA) laadinta
– Vastuu työpaikan turvallisuudesta
– Henkilöstön ja aliurakoitsijoiden perehdytyksestä ja työohjeiden laatimisesta ja työluvista
– Räjähdysvaarallisten paikkojen merkinnästä
– Tilaluokitusvaatimusten mukaisten laitteiden ja työvaatteiden ja suojainten hankinta
– Vanhojen sähkölaitteiden riskinarviointi omatoimisesti tai laitteiden riskinarvioinnin teettäminen ulkopuolisilla asiantuntijoilla
– Kemikaaliluettelon ylläpitäminen

Corvette maalauskammiossa. ATEX-tilat tulee olla siistit ja niissä ei saa säilyttää enempää maalia kuin on päivän tarve.

Työntekijän velvollisuudet
– Ylläpitää ammattitaitoaan riittävällä tasolla ATEX-määräysten noudattamisen helpottamiseksi
– Valppaus ja ohjeiden noudattaminen räjähdysvaarallisissa tiloissa

Myös jauhemaalatessa tulee noudattaa työturvallisuusmääräyksiä, vaikka varsinainen ATEX-tila jauhemaalaamo ei olekaan.

Kemikaalien valmistajat ja maahantuojat
– Vastaavat kemikaalien vaaraominaisuuksien tunnistamisesta, riskinarvioinnista ja vaaraviestinnästä
– Käyttöturvallisuustiedotteet ja niiden kääntäminen kunkin maan omalle kielelle

Käyttötekninen- ja käyttöturvatiedote tulee olla molemmat saavutettavissa suomen kielellä.

ATEX-termistöä

Räjähdysvaarallinen tila
Tila, jossa voi esiintyä räjähdyskelpoista ilmaseosta siinä määrin, että erityiset suojelutoimenpiteet työntekijöiden terveyden ja turvallisuuden suojelemiseksi taikka yleisen turvallisuuden ylläpitämiseksi tai henkilö- ja omaisuusvahinkojen estämiseksi ovat tarpeen.

Palava aine
Aine, joka voi muodostaa räjähdyskelpoisen ilmaseoksen, jollei sen ominaisuuksien selvittäminen ole osoittanut, että se muodostaessaan seoksen ilman kanssa ei kykene itsenäisesti ylläpitämään laajenevaa räjähdystä.


EX-Tilaluokat
Ex-tila on tila, jossa voi esiintyä sellaisia määriä vaarallista räjähdyskelpoista ilmaseosta, että toimenpiteet työntekijöiden suojaamiseksi räjähdysvaaralta ovat tarpeen.
Suojatoimenpiteiden laajuuden määräytymisperusteena käytetään olemassa olevia Ex-tilojen luokittelua vaarallisten räjähdyskelpoisten ilmaseosten esiintymistodennäköisyyden mukaisiin vyöhykkeisiin.

Tilaluokka 0
Tila, jossa ilman ja kaasun, höyryn tai sumun muodossa olevan palavan aineen muodostama räjähdyskelpoinen ilmaseos esiintyy jatkuvasti pitkäaikaisesti tai usein.

Tilaluokka 1
Tila, jossa ilman ja kaasun, höyryn tai sumun muodossa olevan palavan aineen muodostama räjähdyskelpoinen ilmaseos esiintyy normaalitoiminnassa satunnaisesti.

Tilaluokka 2
Tila, jossa ilman ja kaasun, höyryn tai sumun muodossa olevan palavan aineen muodostaman räjähdyskelpoisen ilmaseoksen esiintyminen normaalioloissa on epätodennäköistä tai se kestää vain lyhyen ajan.

Tehtävät:
1. Mieti oman työpisteesi ATEX-määräyksiä, ovatko ne kunnossa työpisteessäsi?

2. Tutki työselosteita työpaikallasi, ovatko ne sfs-standardien mukaisia?

3. Mieti oman työpaikkasi ATEX-määrityksiä, onko kaikki kohteet kunnossa? Jos löydät jostakin kohteesta puutteita, tee korjausehdotukset blogiisi. Mieti kustannustehokkuuden kannalta ATEX-määräyksiä ja niiden toimeenpanoa; Voiko ATEX-määräyksiä tulkita, ja jos voi niin kerro esimerkki missä voi?

Lisää aiheesta