Maalikemian perusteet

Maalien Määritelmä

Maali on nestemäinen tai jauhemainen tuote, joka maalausmenetelmin levitetään maalattavalle alustalle ohueksi kerrokseksi.

Kerros kuivuu kiinteäksi, alustaan tarttuvaksi maalikalvoksi.

Miksi maalataan

-Maalattavan pinnan ulkonäköä halutaan parantaa

-Maalattavaa pintaa halutaan suojata

-Pinnan teknisiä ominaisuuksia halutaan muuttaa

Maalien koostumus

-Sideaine/-aineet

-Pigmentit ja täyteaineet

-Liuotteet

-Apuaineet

-Ohenteet

Sideaineet

Sideaineet ovat polymeereja, joiden molekyylikoko ja kemiallinen rakenne vaikuttavat siitä tehtävän maalin ominaisuuksiin.

Maalikalvon tärkeimmät ominaisuudet riippuvat sideaineesta:

-Adheesio = tartunta alustaan

-Koheesio = sisäinen lujuus

-Kemiallinen ja fysikaalinen kestävyys

-Kestävyys upotus ja ilmastorasituksessa

Pigmentit ja täyteaineet

Pigmentit ja täyteaineet ovat sideaineeseen liukenemattomia jauheita. Ne vaikuttavat mm. seuraaviin ominaisuuksiin:

-värisävy

-peittokyky

-korroosionesto

-reologia

-kalvon työstettävyys

-kalvon tiiviys ja kestävyys

-maalin ominaispaino

-kiilto

-hinta

Tavallisimmat pigmentit

PIGMENTIT

-titaanidioksidi

-rautaoksidit (keltainen, punainen, ruskea ja musta)

-kromi (III)oksidi

-metallinen Zn ja alumiini

-hiilimusta

-orgaaniset pigmentit

AKTIIVIPIGMENTIT

-sinkkifosfaatti

-bariummetaboraatti

Tavallisimmat täyteaineet

-bariumsulfaatti

-piioksidi

-kalsiumkarbonaatti

-kaoliini

-talkki

Kaikki täyteaineet ovat valkoisia jauheita, jotka eivät anna väriä maalille. Ne eroavat toisistaan kemian, muodon, kovuuden, kestävyyden, öljyabsorbtion jne perusteella.

Liuotteet

LIUOTTEIDEN TEHTÄVÄ MAALISSA:

-Kiinteiden sideaineiden liuottaminen

-Alentaa maalin viskositeettia tehdä maalista levitettävää.

-Kostuttaa maalattava pinta.

-Edesauttaa maalikalvon muodostumista (tasoittuminen ja ulkonäkö).

-Vaikuttaa maalin kuivumisaikaan

Maaleissa käytettävät tavallisimmat liuotetyypit:

Alifaattiset hiilivedyt

   -liuotinbensiinilaatuja, aromaatteja 0 – 20 %

Aromaattiset hiilivedyt

   -tolueeni

   -ksyleeni

   -Shellsol A (hidas aromaattinen)

Alkoholit

   -etanoli

   -isopropanoli

   -butanoli

Ketonit

   -metyylietyyliketoni (MEK),

   -metyyliisobutyyliketoni (MIBK),

   -asetoni

Glykolieetterit

   -butyyliglykoli

   -propyleeniglykoli

   -propyleeniglykolimetyylieetteri

Glykolieetteriasetaatit

   -propyleeniglykolimonometyylieetteri-asetaatti

Esterit

   -butyyliasetaatti

   -etyyliasetaatti

Liuotteiden haittatekijät

TERVEYDELLE HAITALLISIA

   -hengitettynä

   -nautittuna

   -iholla

PALAVIA NESTEITÄ

   -palovaara

   -räjähdysvaara

YMPÄRISTÖHAITAT

Apuaineet

MÄÄRÄT MAALISSA YLEENSÄ 0,1 – 5 %

VESIOHENTEISISSA MAALEISSA OLEELLISIA!!

TYYPILLISIÄ APUAINEITA:

– paksunninaineet

– vaahdonestoaineet

– pinta-aktiiviset aineet eli tensidit

– kuivikkeet eli sikkatiivit

– säilöntä ja homeenestoaineet

– pH:n säätöaineet

– korroosionestoaineet

– tasoittumisaineet

– pehmittimet

– kostutusaineet

– nahoittumisenestoaineet

– katalyytit

– stabilisaattorit

– kosteuden sitojat

– himmennysaineet

Ohenteet

Ohenne on maaliin lisätty haihtuva neste, jonka tarkoitus on alentaa maalin viskositeetti levitystapaan sopivaksi.

Ei aina sama kuin sideaineen liuote.

Ohenteella voidaan myös vaikuttaa maalin kuivumiseen.

HUOM!!

Vääräntyyppinen ohenne saattaa pilata maalin käyttökelvottomaksi.

Lähdekirjallisuus

Metropolia / Materiaali- ja pintakäsittelytekniikka, Teräsrakenteiden pintakäsittelyn laaduntarkastajien aineisto, TEKNOS Kalevi Panka

Lisää aiheesta