Kiltakouluvalmennusten aikana perehdytään monipuolisesti kiltakoulujen toimintamalleihin ja toimintaan. Valmennukset räätälöidään osaamisalan ja osallistujien tarpeiden mukaan. Valmennusten aikana opettajat saavat kehitystehtäviä, joiden tavoitteena on ottaa käyttöön pienin askelin Kiltakoulujen toimintatapoja ja tehdä toimintakulttuurin muutosta omalla alalla.

KiltaPro ja OpePro täydennyskoulutukset

KiltaPro ja OpePro täydennyskoulutukset on tarkoitettu opettajille, jotka kouluttautuvat yrityksissä tapahtuvaan opetustoimintaan.

OpePro-valmennus

OpePro-valmennus soveltuu käytännön pedagogiikan soveltamiseen. OpePro-valmennukset on koostettu moduuleista, joten sekä opettajauransa alkuvaiheessa oleva kuin myös kokeneempi opettaja voivat hyötyä valmennuksesta.

KiltaPro-täydennyskoulutus

KiltaPro-täydennyskoulutus on jatkokoulutus Kiltavalmennuksen jälkeen. KiltaPro keskittyy yrityskoulutusten ja yrityksissä tapahtuvien koulutusten järjestämisen oppimiseen.

Räätälöidyt valmennukset

Valmennusten määrä ja pituus voivat vaihdella tarpeen mukaan, mutta hyväksi koettu on 4x4h valmennus, mikä ajoittuu useamman kuukauden ajanjaksolle. Tällöin on helpointa testata käytännössä uusia toimintatapoja, jakaa yhdessä käytännön kokemuksia ja saada haluttu muutos aikaiseksi.

Kiltakouluvalmennusten tiedustelut:

jari.valkkynen@kktavastia.fi

Aiheeseen liittyviä artikkeleita

No posts