|

Mekaaniset esikäsittelyt

Mekaanisessa esikäsittelyssä teräs- ja valurautapinnat puhdistetaan ruosteesta, valssihilseestä, vanhoista maalikerroksista ja muista esipuhdistuksen jälkeen pinnalle jääneistä kiinteistä epäpuhtauksista joko käsityökaluilla, koneellisesti, suihkupuhdistuksella tai vesipuhdistuksella. Korroosionestomaalauksen onnistuminen riippuu teräspinnan tilasta juuri ennen maalausta.

Käsityökaluilla tai koneellisesti tehty puhdistus, (St)

Harjausta, hiontaa ja kaavintaa käsityökaluilla tai koneellisesti käytetään ruosteen poistamiseen silloin kun maalattavien pintojen puhdistus ei ole muuten mahdollista.

Menetelmien välineet ovat helppokäyttöisiä ja halpoja hankkia, mutta puhdistustulos jää selvästi muiden ruosteenpoistomenetelmien tasosta.

Käytettäviä käsityökaluja ovat esimerkiksi puukot, kaapimet ja taltat.

Koneellisessa puhdistuksessa käytettävät työkalut ovat joko paineilma- tai sähkökäyttöisiä. Esimerkiksi vasarataltat, pyörivät iskukoneet, hiomakoneet, hiomalaikat, pyörivät teräs- ja viimeistelyharjat, pyörivät hiomapaperiliuskalaikat sekä pyöröhiomakoneet.

Suihkupuhdistus, (Sa)

Suihkupuhdistus on tärkein korroosionestomaalauksen esikäsittelymenetelmä. Puhdistuksen lisäksi raesuihku tuottaa halutunlaisen pinnanprofiilin. Suihkupuhdistuksessa raesuihku iskeytyy käsiteltävään pintaan suurella nopeudella. Puhdistusrakeet kiihdytetään tyypillisesti joko keskipakoisvoiman tai suurella nopeudella virtaavan ilman tai nesteen avulla. Suihkupuhdistuksen esikäsittelyasteet löytyvät Standardista SFS-ISO 8501-1. Yleisimmin käytetty suihkupuhdistusaste on Sa 2½, jolla saavutetaan usein riittävä esikäsittely maalauksen onnistumiseksi. Vaativiin kohtiin voidaan käyttää puhdistusastetta Sa 3, mutta usein sitä vältetään sen korkeiden kustannusten vuoksi.

Vesisuihkutus (vesipuhallus)

Painevesipesussa ja vesisuihkutuksessa pintaan kohdistetaan makean veden suihku suurella paineella. Vesisuihkutus on tehokas ja ympäristöystävällinen esikäsittelymenetelmä, jota käytetään pääasiallisesti suurten teräsrakenteiden esikäsittelyyn ennen uudelleen maalausta. Painevesipesu ja vesisuihkupuhdistus jaetaan paineen perusteella eri tekniikoihin:

Painevesipesu (low pressure water washing), alle 7 MPa (70 bar)

Korkeapainevesipesu (high pressure water washing), 7 – 70 MPa

Korkeapainevesisuihkutus (high pressure hydroblasting), 70 – 170 MPa

Erittäin korkeapaineinen vesisuihkutus (ultra high pressure hydroblasting, UHP-waterjet) yli 170 MPa.

Suihku poistaa vesiliukoiset aineet ja irtonaisen ruosteen ja maalin. Pintaan ei jää pölyä eikä irtonaisia epäpuhtauksia. Öljyn ja rasvan poistamiseksi veteen lisätään pintajännitystä alentavia pesuaineita eli detergenttejä. Veden korkea lämpötila tehostaa puhdistusta.

Lähdekirjallisuus

Metropolia / Materiaali- ja pintakäsittelytekniikka, Teräsrakenteiden pintakäsittelyn laaduntarkastajien aineisto, Kai Laitinen

Metallipintojen teollinen maalaus / TIKKURILA OY INDUSTRIALCOATINGS

Lisää aiheesta