| |

Korroosionesto ja suihkupuhdistus

Tämän artikkelin tarkoituksena on kertoa perusasiat suihkupuhdistuksesta sekä suihkupuhdistuksen roolista korroosionestossa.

Lähteet: Teräsrakenneyhdistys(alkuperäinen lähde Tikkurilan metallipintojen teollinen maalaus), Teräspinnan esikäsittely(linkitetty 13.5.2020) OPH, Isto Jokinen, Metallituotemaalaus-lisämateriaalit(linkitetty 13.5.2020)

Korroosion eli ruosteen poistaminen

Ruosteenpoistossa teräs- ja valurautapinnat puhdistetaan ruosteesta, valssihilseestä, vanhoista maalikerroksista ja muista esipuhdistuksen jälkeen pinnalle jääneistä kiinteistä epäpuhtauksista.


Ruosteenpoistomenetelmän valintaan vaikuttavat puhdistettavan teräksen ainevahvuus, kappaleen koko, puhdistusolosuhteet, poistettavan ruosteen laatu, valitun maalityypin edellyttämä puhdistusaste ja pintaprofiili.

Suihkupuhdistus

Suihkupuhdistusasteet

”Teräs- ja valurautakappaleiden ruosteenpoistoon käytetään yleisesti suihkupuhdistusta, joka onkin tehokkain menetelmä valssihilseen ja ruosteen poistamiseen. Suihkupuhdistamisella, jota merkitään lyhenteellä ”Sa”, tarkoitetaan mekaanista pinnanpuhdistusta, jossa epäpuhtaudet irrotetaan raesuihkulla.”(Teräsrakenneyhdistys, 13.5.2020)

Yleisimmät kertakäyttöiset suihkupuhdistusrakeet:

 1. luonnon hiekka
 2. kuona

Yleisimmät kierrätettävät suihkupuhdistusrakeet:

 1. teräsrakeet
 2. lankakatko
 3. alumiinioksidi
 4. lasikuula

Rakeen valintaan vaikuttavat:

 • alustan materiaali ( metalli )
 • alustan vääntymisalttius
 • haluttu pintaprofiili
 • pinnan ruostumisaste
 • haluttu puhdistusaste

Lisää aiheesta