muokkaa

Facebook
Pintakillan oma facebook-sivu

muokkaa

Blogit
Pintakilta-opiskelijoiden blogit

muokkaa

Weebly
Pintakillan aineistopankki ja uutiset

muokkaa

Wiki
Pintakillan aikaisempi aineistopankki

muokkaa

Kiltakoulut
Kiltakoulut.fi

muokkaa

Tuuli III projekti
Pintakillan ja Suomen ilmailumuseon yhteistyöprojekti

muokkaa

Pintakilta 360
Pintakillan visuaalinen OPS